Klāj vaļā: Piramīdas

Milzīga 3D piramīdas puzle

1.5 - 3 stundas
Iekštelpās un brīvā dabā
Sadarbība
20 - Neierobežoti

Par

Nekas neapstādinās spēku, kas rodas, kad komandas iemācās sastrādāties. Senajā Ēģiptē piramīda bija kas vairāk par parastu celtni – tas bija simbols cilvēka spējām pārvarēt visus šķēršļus un radīt izcilu celtni, kas izturētu laika pārbaudi. Klāj Vaļā: Piramīdas sniedz jūsu komandām iespēju sastrādāties, lai sasniegtu izcilus rezultātus. Aktivitāte ir izaicinājumu pilna jebkurai grupai. Vienlaicīgi ar konstrukcijas veidošanu, komandas saņem papildus uzdevumus, kur daļai komandas dalībnieku ir jāmeklē risinājumi dažādām problēmām, jāpielieto vairāklīmeņu komunikācijas tīkls, kā arī jāizpaužas radoši. Gala iznākumu var izdekorēt, lai pievērstu uzmanību pasākuma un uzņēmuma vēstījumiem. Ar savu iespaidīgo klātbūtni piramīda atgādinās par spēku, kas piemīt sadarbībai kopēja mērķa vārdā.

Mācību rezultāti

Lai atdzīvinātu vienu no stiprākajām vēsturiskajām celtnēm, ir nepieciešams fundamentāls komandas darbs un projektu menedžments, un veiksmīgākās grupas aktivitātes laikā spēs piemēroties virknei papildinājumu. Viss sākas ar koncentrēšanos ‘uz sevi’, jo sākumā dalībniekiem jāstrādā ar individuālām uzdevuma daļām, resursu menedžmentu un kvalitātes kontroli, kas ir būtiska, lai nodrošinātu milzīgo ķieģeļu kvalitatīvu un laicīgu izgatavošanu. Pēc tam seko ‘komandas’ koncentrēšanās. Indivīdi apkopojas interaktīvā risinājumu meklēšanas uzdevumā, kurā tiek radīti nākamās pakāpes ķieģeļi. Visbeidzot ir nepieciešama ‘visas grupas’ apvienošanās, lai sasniegtu kopējo mērķi un savienotu visus elementus vienotā piramīdā. Jūsu izvēlētais uzņēmuma vēstījums tiek automātiski nostiprināts, jo visas komandas veido daļu no noslēdzošās konstrukcijas.

Korporatīvās sociālās atbildības rezultāti

Klāj Vaļā: Piramīdas Korporatīvās Sociālās Atbildības veicināšanai var veidot, piemēram, tā, ka pirms pasākuma tiek meklēti "sponsori" piramīdu dekorācijām. Sponsori var būt gan klienti, gan sadarbības partneri, gan dažādas asociācijas, kuru sasponsorēto naudu tālāk ziedo kādai labdarības iestādei. Kā atlīdzību sponsori saņem kādu piramīdas segmenta daļu, kas tika izdekorēta ar viņu zīmolu, vai arī sponsori saņem fotogrāfijas ar gala rezultātiem.

Related Testimonial

Klāj vaļā Piramīdas" ir aizraujoša un jautra komandas veidošanas aktivitāte ar patiesu mērķa izjūtu, kura saskaņojusi mūsu komandas dalībniekus ar uzņēmuma vīziju un misiju.

Anthony Sutcliffe, Director of Global Sourcing
Kingfisher Asia Limited

Team Assessment Tool Logo

Team Assessment Tool

This product is ideally suited to a guided post-event debrief. To enhance the learning and make this activity even more meaningful conclude your experience with our unique purpose-built app. A customised debrief using Team Assessment Tool will bring lasting results and quantifiable returns, fostering team cohesion, individual personal growth, skills development, and thereby driving performance. Find Out MoreNosūtīt pieprasījumu