Lietošanas noteikumi

Lapas noteikumi un nosacījumi

Šo Vietni (kā noteikts zemāk) jums, klientam, piedāvā Catalyst Global. Izmantojot Vietni jūs piekrītiet šeit minētajiem noteikumiem, nosacījumiem un pasziņojumiem, kas attiecas uz Vietnes izmantošanu. Ja jūs nepiekrītat šiem Vietnes lietošanas noteikumiem un nosacījumiem, jums nav tiesību izmantot Vietni, un jums nekavējoties no tās ir jāiziet. Mēs paturam tiesības pastāvīgi veikt grozījumus šajos Vientes lietošanas noteikumos un nosacījumos bez brīdinājuma un pēc mūsu ieskatiem. Jūsu pienākums ir pārskatīt šīs Vietnes atjauninājumus, kuri stājas spēkā, tiklīdz tie ir nosūtīti. Vietnes pieejamību nodrošina Catalyst Global un tā franšīzes īpašnieki, meitas uzņēmumi, saistītie uzņēmumi, pamatsabiedrības un jebkuri tā saistītie uzņēmumi, kuri šajos Noteikumos un nosacījumos ir saukti par Catalyst Team Building, Catalyst Global, „mēs”, „mums” vai „mūsu”.

Definīcijas

Šajā Līgumā, ja vien nav noteikts pretēji:

  • „Intelektuālā īpašuma tiesības" nozīmē autortiesības, patentus, prečzīmes un citas tiesību aktos paredzētās tiesības, kā arī visas vispārējās tiesības vai objektīvās tiesības, kas aizsargā uzņēmuma vai personīgo reputāciju vai konfidenciālo informāciju;
  • "Vietne" ir jebkura "Vietne"
  • „Vietnes” nozīmē interneta vietnes, kas atrodamas www.catalystglobal.com, www.catalystteambuilding.co.uk un ietver visas tām piesaistītās tīmekļa lapas un citas tīmekļa lapas, kuras mēs esam iekļāvuši.

Tiesības

Visas tiesības visā materiālā un saturā (ieskaitot, bet neaprobežojoties ar Intelektuālā īpašuma tiesībām, tekstu, attēliem, tīmekļa lapām, skaņu, programmatūru (tostarp, kodu, interfeisu un tīmekļa struktūru) un video, kā arī tā izskatu un gaisotni, dizainu un kompilēšanu), kas ir pieejamas vai ietvertas šajā Vietnē, pieder mums vai mūsu licences devējiem. Jūs atzīstat un piekrītat, ka jums ir atļauts izmantot materiālu un/vai saturu tikai tādā veidā, kāds ir noteikts šīs Vietnes Noteikumos un nosacījumos, vai kā mēs vai mūsu licences devēji ir citādi skaidri noteikuši rakstveidā, un, kurus jūs citos gadījumos nedrīkstat kopēt, pavairot, nodot, publicēt, izplatīt, izmantot komerciāli, pielāgot, tulkot, pārveidot, saistīt, apvienot, koplietot vai nodrošināt pieejamību jebkurai personai, vai arī izveidot šāda materiāla vai satura atvasinājumus.

Intelektuālais īpašums

Mēs esam īpašnieks un/vai mums ir atļauts izmantot visas Intelektuālā īpašuma tiesības (tostarp prečzīmes, pakalpojuma zīmes, patentus, autortiesības, datu bāzes tiesības un visas citas Intelektuālā īpašuma tiesības bez ierobežojuma), kas parādās vai ir ietvertas Vietnē, ja vien nav norādīts citādi. Jūs atzīstat un piekrītat, ka Vietnes izmantošana nepiešķir jums jebkuras Intelektuālā īpašuma lietošanas vai līdzdalības tiesības Vietnē. Izņemot šīs Vietnes Noteikumos un nosacījumos ietvertās prasības, jums ir aizliegts jebkādā veidā izmantot vai pavairot šādas Intelektuālā īpašuma tiesības, un šāda rīcība ir šo noteikumu pārkāpums, kas var aizskart trešo pušu Intelektuālā īpašuma tiesības vai mūsu Intelektuālā īpašuma tiesības.

Kopēšana

Jūs varat skatīties šo Vietni un izdrukāt mūsu Vietnē esošās satura, informācijas vai materiāla cietās kopijas tikai jūsu likumīgajām un personīgajām vajadzībām, kas nav saistītas ar komerciju. Jūs piekrītat šādu saturu, informāciju vai materiālu nekopēt, nepārveidot, neveikt lejupielādi, nepavairot, nenodot, nepublicēt, neizplatīt, nepielāgot, netulkot, nepārveidot, nesaistīt, neapvienot, neturēt rezervē, nepārdot, nekoplietot vai nenodrošināt pieejamību nevienai personai, vai arī neizmantot to komerciāliem nolūkiem. Visas citas tiesības tiek paturētas.

Jūsu rīcība

Jums nevajadzētu un jūs nedrīkstat:

(a) Izmantot Vietni tādā veidā, kas rada vai var radīt Vietnes vai tās pieejas darbības pārtraukumu, bojājumu, mazāku efektivitāti vai Vietnes efektivitātes vai funkcionalitātes pasliktināšanos;

(b) Atļaut jebkurai citai personai veikt jebkādu darbību jūsu vārdā, kas pārkāptu Catalyst Global vai tā licences devēju Intelektuālā īpašuma tiesības;

(c) Dekonstruēt, dekompilēt, demontēt, pārveidot, tulkot vai citā veidā atklāt jebkuras lietotnes pirmkodu, izmantojot Vietnes daļu;

(d) Vākt datus vai kopēt jebkuru Vietnes lietotni jebkādam nolūkam (pagaidu kopijas tehniskās skaitļošanas procesa veicināšanai ir izslēgtas);

(e) Uzlauzt, iefiltrēties vai darīt jebko citu, kas var kompromitēt Vietni;

(f) Radīt mums atbildību vai radīt mums zaudējumus (pilnīgus vai daļējus) saistībā ar mūsu ISP vai citu piegādātāju pakalpojumiem;

(g) Radīt jebkādus datorvīrusus, makrovīrusus, Trojas zirgus, tārpus vai jebko citu, kas var traucēt, pārtraukt vai izjaukt datora parasto darbību vai māņticīgi pārtvert, neatļauti piekļūt vai piesavināties jebkādu sistēmu datus vai personas informāciju;

(h) Kavēt vai radīt mums ierobežojumus attiecībā uz atbilstības nodrošināšanu jebkādam piemērojamam nozares kodeksam vai Tiesas rīkojumam.

Jūs saprotat, ka ne jūs, ne Catalyst Global, ne licences turētājs neesat atbildīgi par visiem elektroniskajiem sakariem un saturu, kas no jūsu datora tiek nosūtīts mums, un jūs drīkstat izmantot Vietni tikai likumīgiem nolūkiem.

Turklāt, jums nav atļauts veikt šādas darbības:

1.Izmantot Vietni vai jebkuru Mūsu pakalpojumus jebkādam neatbilstošam, nelikumīgam vai amorālam nolūkam, kas varētu traucēt jums izmantot mūsu pakalpojumus, vai radot risku vai kā citādi pasliktinot mūsu pakalpojumu darbību;

2. Izmantot Vietni vai jebkuru mūsu pakalpojumu, lai izveidotu, izvietotu vai pārsūtītu (vai nu tiešsaistes tērzētavā ziņojuma dēļa sistēmā vai kādā citā veidā) jebkādu apmelojošu, aizvainojošu vai neķītru materiālu, vai iesaistīties darbībās, kas varētu kaitēt citiem saistībā ar rasi, reliģiju, ticību vai seksuālo orientāciju;

3. Izmantot Vietni vai kādu mūsu pakalpojumu, lai kaitētu vai mēģinātu jebkādā veidā kaitēt personām (tostarp personām, kas jaunākas par 18 gadiem);

4. Izmantot Vietni vai kādu mūsu pakalpojumu, lai izveidotu, izvietotu vai pārsūtītu jebkādu materiālu, kas apdraud vai rosina miesas bojājumu izdarīšanu vai īpašuma iznīcināšanu, vai, ko varētu uzskatīt par kriminālpārkāpumu, kam varētu piemērot civiltiesisko atbildību;

5. Izmantot Vietni vai kādu mūsu pakalpojumu, lai izveidotu, izvietotu vai pārsūtītu jebkādu materiālu, kas pārkāpj citas puses Intelektuālā īpašuma tiesības (ieskaitot un neaprobežojoties ar autortiesībām, prečzīmi, patentu, tirdzniecības noslēpumu vai citām intelektuālā īpašuma tiesībām);

6. Izmantot Vietni vai kādu mūsu pakalpojumu, lai izveidotu, izvietotu vai pārsūtītu nevēlamu reklāmas materiālu citiem lietotājiem;

7. Izmantot Vietni vai kādu mūsu pakalpojumu, lai izveidotu, izvietotu vai pārsūtītu jebkādu materiālu, kas nomelno kādu personu, ceļ neslavu, izplata sagrozītu informāciju, nomelno, apdraud vai citā veidā pārkāpj citu likumīgās tiesības (piemēram, privātuma un publicitātes tiesības), vai izmantot Vietni vai kādu mūsu pakalpojumu, lai izplatītu krāpnieciskus piedāvājumus; pirkt vai pārdot produktus, preces vai pakalpojumus kādai personai;

8. Papildināt, izslēgt vai pārveidot tīkla identifikācijas galvenes informāciju ar mērķi krāpt vai maldināt;

9. Izmantot Vietni vai kādu mūsu pakalpojumu, lai piekļūtu vai mēģinātu piekļūt citu kontiem vai iekļūtu vai mēģinātu iekļūt mūsu vai trešās puses drošības līdzekļu saturā, datorprogrammās, aparatūrā, elektroniskajā sakaru sistēmā vai telekomunikāciju sistēmās;

10. Izmantot Vietni vai kādu mūsu pakalpojumu, lai vāktu vai mēģinātu vākt personas informāciju par trešajām personām bez viņu ziņas vai piekrišanas vai iesaistīties rasmošanā, datu bāzes rasmošanā vai jebkādā citā darbībā ar nolūku iegūt lietotāju sarakstus vai citus datus;

11. Izmantot Vietni vai kādu mūsu pakalpojumu, lai veiktu jebkādu darbību, kas negatīvi ietekmē citu cilvēku vai sistēmu spēju izmantot Vietni, kādu mūsu pakalpojumu, vai Internetu kopumā, ieskaitot tādu datņu augšupielādēšanu, kas satur vīrusus, bojātas datnes vai jebkādu citu tamlīdzīgu programmatūru vai programmas, kas var radīt bojājumus cita datora darbībai;

12.Tālāk pārdot, mainīt izmantošanas mērķi vai atkārtoti izplatīt jebkuru Vietnes daļu vai jebkurus mūsu pakalpojumus bez mūsu iepriekšējas rakstiskas atļaujas;

13. Jebkurā Vietnes vai kāda mūsu pakalpojuma izmantošanas laikā uzdoties par kādu personu vai organizāciju vai izmantot un minēt viltotu vārdu vai nosaukumu, vai arī nosaukumu, kuru jums nav tiesību izmantot.

14. Izmantot Vietni vai kādu mūsu pakalpojumu krāpnieciskiem mērķiem, vai nosūtīt, izmantot vai pārsūtīt jebkādu aizvainojošu materiālu, kas citā veidā kaitē trešajām pusēm vai kas ietver programmatūras vīrusus, politisko kampaņu materiālus, komercpiedāvājumus, ķēdes vēstules, masu sūtījumus vai jebkādu surogātpastu, vai arī rada apgrūtinājumu, neērtības vai nevajadzīgas raizes.

Šajā uzskaitījumā ir minēti tikai Vietnes un mūsu pakalpojumu nepareizas lietošanas piemēri, un tas nav paredzēts kā neatļauto darbību īpašs uzskaitījums. Ja jūs pārkāpjat šīs prasības vai mēs pēc saviem ieskatiem konstatējam, ka jūsu darbība rada kaitējumu Lapai vai mūsu pakalpojumiem, mēs varam ierobežot, pārraukt vai nepieļaut jūsu piekļuvi Vietnei vai mūsu pakalpojumiem bez iepriekšēja brīdinājuma. Visi lietotāji piekrīt ievērot visus vietējos noteikumus saistībā ar darbību tiešsaistē un pieņemamo saturu. Lietotāji piekrīt arī ievērot visus attiecīgos noteikumus saistībā ar datu eksportēšanu no jebkādas valsts.

Fotogrāfijas, atsauksmes, gadījumu izpēte un cita informācija

Catalyst Global vai tā licences turētāju pilnvarotie lietotāji var iekļaut fotogrāfijas, atsauksmes, gadījumu izpēti vai citu saturu Catalyst tīmekļa Vietnēs un jebkurš Vietnes lietotājs var nosūtīt paziņojumus; iesūtīt ierosinājumus, idejas, komentārus, jautājumus vai citu informāciju, ja saturs nav nelikumīgs, neķītrs, aizvainojošs, draudošs, nomelnojošs, nepārkāpj privātuma tiesības, kā arī Intelektuālā īpašuma tiesības, vai kādu citu trešajām pusēm kaitējošu vai nevēlamu informāciju, un neietver programmatūras vīrusus, politiskās kampaņas informāciju, komercpiedāvājumus, ķēdes vēstules, masu sūtījumus vai jebkāda veida surogātpastu. Jums nav atļauts izmantot viltotas e-pasta adreses, uzdoties par kādu personu vai organizāciju vai citā veidā maldināt saistībā ar jebkādu informāciju par jūsu identitāti. Mēs paturam tiesības (bet ne pienākumu) jebkurā laikā izslēgt vai rediģēt jebkādu saturu pēc saviem ieskatiem un bez iepriekšēja brīdinājuma.

Ja jūs nosūtāt saturu vai iesniedzat Vietnē materiālu, un, ja mēs nenosakām citādi, jūs piešķirat mums neekskluzīvas tiesības bez autoratlīdzības, kā arī pastāvīgas, neatsaucamas tiesības, kas pilnībā pakļaujamas apakšlicencei (vairākās kārtās) lietot, atveidot, pārveidot, pielāgot, publicēt, tulkot, veidot atvasinājumus, izplatīt un izvietot šādu saturu un/vai materiālu visā pasaulē jebkuros zināmajos vai šobrīd nezināmajos medijos, kuri kļūst zināmi. Jūs mums un mūsu apakšlicences turētājiem piešķirat tiesības lietot vārdu, kuru jūs reģistrējat kopā ar šo saturu, ja mēs pieprasām to darīt. Jūs piekrītat atteikties no tiesībām kā šāda satura autors un atteikties no jūsu tiesībām iebilst pret šāda satura noniecinošu skaidrojumu. Jūs arī atsakāties vai piekrītat mums neiesaistīties darbībās, kas aizskar jebkādas jūsu saturā esošās morālās tiesības un garantējat mums, ka no trešās puses, kam pieder autortiesības, vai kura ir izveidojusi visu šo saturu vai šī satura daļu, ir iegūta licence un piekrišana uz tādiem pašiem noteikumiem. Jūs piekrītat veikt visas turpmākās nepieciešamās darbības, lai pilnveidotu jebkuras mums piešķirtās minētās tiesības, tostarp aktu un dokumentu noformēšanu pēc mūsu pieprasījuma.

Jūs apliecināt un garantējat, ka:

(a) Jūs pārvaldāt vai citādi kontrolējat visas tiesības uz saturu vai materiālu, kuru jūs izvietojat Vietnē;

(b) Šāda satura vai materiāla izvietošanas datumā:

(i) saturs un materiāls ir precīzs;

(ii) jūsu izvietotā satura un materiāla izmantošana nepārkāpj jebkādas piemērojamās Catalyst Global politikas vai vadlīnijas vai šīs Vietnes Noteikumus un nosacījumus;

(iii) jūsu izvietotā satura un materiāla izmantošana neradīs kaitējumu jebkādai personai vai organizācijai (un šāds saturs vai materiāls nav apmelojošs).

Šajā Vietnē var būt izvietotas fotogrāfijas, atsauksmes, gadījumu pētījumi vai cita veida informācija („Lietotāja informācija”). Mēs neveicam aktīvu Vietnē pieejamās „Lietotāja informācijas” pārraudzību. Tāpat, mēs neveicam nekādu trešo pušu vietņu satura redakcijas kontroli, elektronisku pasta pārsūtīšanu, kā arī īsziņu, ziņu grupu, ziņojuma dēļa, tērzētavas informācijas vai cita materiāla pārsūtīšanu, kas ir izveidots vai pieejams Vietnē. Līdz ar to, jūsu informācija var būt pieejama Vietnes saturā vai arī Vietnē vai Vietnēs, kas ir pieejamas šajā Vietnē, un šī informācija var būt aizvainojoša vai nepatīkama. Taču mēs paturam tiesības pārbaudīt jebkuru „Lietotāja informāciju”, kas pieejama Vietnē un izslēgt jebkuru saturu, kas pēc mūsu ieskatiem varētu būt „Lietotāja informācijas” ļaunprātīga izmantošana, kā rezultātā mēs varam ierobežot, pārtraukt vai izbeigt jūsu „Lietotāja informācijas” izmantošanu Vietnē pēc saviem ieskatiem.

Lietotāju paustais(ie) viedoklis(ļi) vai cita „Lietotāja informācija” neliecina par Catalyst Global vai tā licenču turētāju viedokli(ļiem). Visi šo personu izteiktie apgalvojumi, ieteikumi un viedokļi ir tikai šo dalībnieku apgalvojumi, ieteikumi un viedokļi. Mēs neapstiprinām un arī neuzņemamies nekādu atbildību par šādiem apgalvojumiem, ieteikumiem vai viedokļiem.

Nav Garantijas

Mēs (un mūsu mātes uzņēmumi, meitas uzņēmumi, saistītie uzņēmumi, amatpersonas, direktori, starpnieki un darbinieki) negarantē pastāvīgu un nepārtrauktu vai drošu pieeju Vietnei vai kādam mūsu pakalpojumam, un Vietnes darbību var kavēt vairāki faktori, kas ir ārpus mūsu kontroles. Mūsu Vietne un mūsu pakalpojumi tiek sniegti iespēju robežās un kad vien tie ir pieejami, kā arī likumā noteiktajā apmērā mēs izslēdzam visas domājamās garantijas, nosacījumus vai citus noteikumus, neatkarīgi no tā, vai tie ir paredzēti likumā vai citādi, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar jebkuriem noteikumiem saistībā ar izpildes prasībām, rūpību un savlaicīgumu.

Visi domājamie noteikumi, nosacījumi un garantijas (likumā noteiktās vai citas) nav paredzētas jūsu lietošanai Vietnē un nav iekļauti mūsu pakalpojumos.