Biznesa Simulācijas Spēles

Empīriskās biznesa spēles ir reālās dzīves simulācijas, kas ir interaktīvas, jautras un radošas.

Empīriskās biznesa spēles ir reālās dzīves simulācijas, kas ir interaktīvas, jautras un radošas. Izmantojot realitāte, empīriskā komandas veidošana rada "drošu" attālumu no darba vides. Interaktīvi pasākumi nodrošina praktiskus uzdevumus, kas dalībniekiem prasa izmantot viņu iepriekšējo pieredzi, kā arī pielietot radošu domu, stiprinot smadzeņu nervu savienojumus ilgstošiem rezultātiem.

Biznesa spēles ir paredzētas, lai koncentrētos uz konkrētu mācību rezultātu kopumu, izmantojot prakses procesu, problēmu risināšanu un lēmumu pieņemšanu. Šie pasākumi paātrina mācīšanos un uzlabo zināšanu saglabāšanu.

Dalībnieki ir aicināti strādāt kopā kā komanda, kurā katras personas loma ir ļoti svarīga. Tas veicina komandas darbu, kā arī palielina individuālo iesaistīšanos un motivāciju. Turklāt tas nodrošina, ka mācību rezultāti ir patiesi un dalīti starp komandas dalībniekiem.

Šajā atvieglotajā mācību vidē indivīdi un komandas spēj eksperimentēt un uzņemties risku. Kļūdas ir neizbēgamas, bet tā ir vērtīga mācību procesa sastāvdaļa.

Izmeklēšana, kas mudina pārskatīt un pārdomāt, ir izšķirošais faktors mācību procesā. Pētījumi rāda, ka, iekļaujot praktisko pieredzi ar abstraktiem jēdzieniem un pēc tam atspoguļojot rezultātu, dalībnieki iesaista vairākas smadzeņu sfēras un veido patiesus, personiskus sakarus ar mācībām. Viņi apdomā savas komandas rezultātus un to, kā viņu individuālās darbības ietekmēja rezultātu, un salīdzinā savas darbības ar citu dalībnieku rezultātiem. Šī analīze palīdz viņiem labāk izprast, kā iegūtos jēdzienus var piemērot citiem, dažādiem apstākļiem.

Apskatiet mūsu piedāvātos komandu saliedēšanas pasākumus.

Ja nepieciešama palīdzība, lai pieņemtu lēmumu vai meklējat ko specifisku, lūdzu,

Sazinieties ar mums

Related Articles