playing games teaches team work

Kā spēles palīdz uzlabot komandas darbu

Publicēja Darius Lomsargis, 2019. gada 27. maijs

Lielisko un absolūti "ideālo" uzņēmumu raksturo nepārtraukta inovācija, darbinieku uzņēmīgums, radošums un savstarpējā sadarbība un, protams, izcila līderība. Izklausās labi, taču mēs varētu saderēt, ka vairumam uzņēmumu šīs lietas šķiet tālas un nesasniedzamas.

Vienmēr, protams, var vainot ierobežotus resursus, nemotivētus un nesaderīgus darbiniekus, nesasniedzamus mērķus vai nepārspējamus konkurentus, taču visdrīzāk cilvēki vienkārši nezina, kā to sasniegt - viņi nezina, kā mainīt savu un pārējās komandas pieeju. Skaidrs, ka sūdzēties un palikt komforta zonā ir daudz vieglāk nekā smagi strādāt, mēģinot sasniegt ne vienmēr uzreiz ātri ieraugāmu rezultātu. Ja vien...jūs neizmantojat lielisku un izklaidējošu risinājumu, kas ļauj visu sasniegt daudz ātrāk.

Lai jūs labāk saprastu, atbildēsim uz pavisam vienkāršu jautājumu - kas ir jautrāks par darbu? Spēles, protams!

playing games teaches team work

Zinātniskais pamatojums

Cilvēka smadzenes nespēj atšķirt realitāti no iztēles. Tas nozīmē - ja iedomājamies kādu situāciju, smadzenes dod signālu rīkoties it kā šī situācija notiktu pa īstam.

Ātrs piemērs: atcerieties brīžus, kad sēdējāt skolas solā un klausījāties, kā matemātikas skolotāja stāsta par vienādojumiem un raksta uz tāfeles ar krītu. Un tad...viņa netīšām noskrāpēja tāfeli ar nagu. Sadzirdējāt šo skaņu savā galvā? Sajutāt "caur kauliem ejošo" sajūtu?

Šajā situācijā pavisam nelielas atmiņas - konkrēta vizualizācija - iedarbināja jūsu smadzeņu neironus, un tie savukārt deva signālu ķermenim. Smadzenes ir viegli apmānāmas, ne?

Šis piemērs uzskatāmi parāda, kāpēc spēles ir efektīvs rīks uzņēmuma vides mainīšanai. Lai arī simulācijas spēles reizēm šķiet vienkārša un ātri aizmirstama aktivitāte, vienmēr ir svarīgi saprast, kādas spēles tiek spēlētas un kā tas tiek darīts. Profesionāli izstrādātas un novadītas spēles nav tikai atslodze no ikdienas darba. Tās spēj mainīt lietas. Var teikt, ka tās rada labāku realitāti, jo spēļu laikā iegūtās atziņas "saglabājas" smadzenēs un tiek pielietotas arī citās dzīves situācijās.

Kas tās par spēlēm?

Tās noteikti nav video spēles, jo tās parasti tiek spēlētas vienatnē. Tas nav arī visiem zināmais Monopols, jo tas pamatā balstās uz sacensību un baiļu sajūtu. Tās nav arī spēles, kurās uzvarēt palīdz veiksme, piemēram, veiksmīgākās kāršu kombinācijas. Mēs runājam par tā sauktajām EnterTraining (izklaidē un mācies) tipa spēlēm.

EnterTraining ir koncepts, kas apvieno izklaidi un mācīšanos (ja nu gadījumā kāds vēlas skaidrojumu). To laikā tiek pielietoti tie paši principi, kas uzņēmumā: ar pieejamajiem resursiem jāsasniedz konkrēti mērķi, lai iegūtu atalgojumu. Šajā situācijā resursi ir zināšanas un prasmes, mērķi ir izaicinājumi un atalgojums - motivācija.

Šobrīd uzņēmumi var piedalīties visdažādākajos uz spēlēm balstītos pasākumos, piemēram, spēlēt galda spēles (FreshBiz, Trade Winds), radīt kopīgu mūzikas priekšnesumu (Orchestrate, Crescendo), veikt interaktīvu biznesa simulāciju (The Infinite Loop, Peak Performance) u.c. Visām šīm spēlēm ir kas kopīgs - komunikācija, sacensību elements, sadarbība starp dalībniekiem un galvenais - prieks un efektīva mācīšanās!

Un pats svarīgākais - visi ir uzvarētāji. Arī komanda, kas ieguvusi zemāko rezultātu. Kāpēc? Pavisam vienkārši. Šajos uzdevumos zelta medaļa nav galvenais mērķis.

playing games teaches team work

Spēļu priekšrocības

Varbūt tiem, kas vēl ir nedaudz skeptiski par šo ideju, šis izklausīsies pārspīlēti, bet ir pierādīts, ka šādām spēlēm ir pozitīva ilgtermiņa ietekme uz uzņēmuma darbību arī tad, ja tās ilgst 2-3 stundas. Te esam uzskaitījuši tikai dažas EnterTraining koncepta priekšrocības:

  1. Katrai spēlei ir unikāla tēma un atšķirīgs mērķis - tās var pielāgot atbilstoši uzņēmuma vajadzībām, piemēram, veicinot stratēģisko domāšanu, problēmu risināšanas prasmes, klientu apkalpošanas kvalitāti, efektīvāku laika vadību, sadarbību un jebkuras citas uzņēmumam nepieciešamas darbinieku prasmes.
  2. Tās rada lielisku vidi komandas veidošanai, jo iesaista visu grupu. Spēles palīdz novērst situācijas, kad atsevišķas uzņēmuma nodaļas nenodod informāciju citām nodaļām. Jautrā un neoficiālā vidē cilvēki jūtas brīvāk un komunicē daudz atklātāk.
  3. Spēļu radītie izaicinājumi nav vienkārši, tāpēc to risināšanai jāizmanto ļoti dažādas prasmes - tas palīdz atklāt cilvēku slēptos talantus un iemāca komandai izmantot katra cilvēka stiprās puses kopīga mērķa sasniegšanai. Tāpat spēļu laikā dalībnieki labāk izprot savu un citu darba stilu.
  4. Spēles uzlabo komunikāciju, kas ir īpaši nozīmīgs komandas darba veiksmes faktors.
  5. Kopīga izaicinājumu pārvarēšana uzlabo darbinieku iesaistīšanos, iedvesmo un motivē komandu turpināt darbu kopīgu mērķu sasniegšanai.

Uz spēlēm balstītiem uzdevumiem ir vēl daudz citu ieguvumu un kas vēl - visas spēļu laikā gūtās atziņas patiešām spēj mainīt dzīvi vai pilnīgi noteikti - attieksmi pret dzīvi!

Izaiciniet sevi, pilnveidojiet sevi vai komandu, izveidojiet jaunus ieradumus, apgūstiet jaunas prasmes...spēlējiet!

Darius Lomsargis

UPAS Events & Catalyst Baltics dibinātājs

Darius ir EnterTraining programmu vadītājs, mentors, uzņēmējs, starptautiskā komandas veidošanas uzņēmumu tīkla Catalyst Global pārstāvis Baltijas valstīs un ŪPAS Events līdzīpašnieks.

Visi raksti

Lesakām izlasīt