Misija, Vīzija un Vērtības

Publicēts 2014. gada 28. febr.

140 dalībniekiem tika iedota virkne plānu, lai atzīmētu, marķētu un izgrieztu lielas kartona lapas, kuras salocīt identiskās formās. Šīs formas ir daļa puzles, ko jāpārvērš milzīgā piramīdā.

Strādājot divdesmit četrās mazākās komandās, dalībnieki izdalīja lomas, sadalīja resursus un steidza sadarboties, lai radītu savu komandas piramīdu.. Tad šīs individuālās piramīdas tika savienotas ar citu komandu piramīdām, veidojot astoņskaldņus. Tas nodrošināja kooperāciju un sadarbību starp kaimiņu komandām un radīja platformu resursu un spēju apmaiņai.

Tikko savienotie modeļi veidoja trīs daudz lielākas piramīdas līmeņus, kam galu galā bija jāsaliedē visa organizācija. Komandas Nr. 12. – 24. veidoja pamatu, komandas Nr. 5. – 11. - piramīdas vidusdaļu, un visbeidzot – komandas Nr. 1.– 4 .izveidoja piramīdas smaili.

Šī milzīgā instalācija pēc tam tika dekorēta ar jauno uzņēmuma misiju, vīziju un vērtībām, lai nodrošinātu to pastiprinājumu un internalizāciju visu dalībnieku vidū. Tāpat kā ar komandu darba un resursu dalīšanās palīdzību kopīgi tika izveidota piramīda – tāpat uzņēmums var gūt panākumus kopīgi veidojot savu misiju, vīziju un vērtības indivīda, komandas un organizācijas līmenī, un izveidotā piramīda to pierāda.

Klāj Vaļā: Piramīdas ir patiesi jēgpilna, aizraujoša un jautra komandu saliedēšanas aktivitāte, kas ir noskaņojusi mūsu komandas dalībniekus uzticēties mūsu uzņēmuma vīzijai un misijaiEntonijs Sutklifs (Anthony Sutcliffe), ārējās sagādes direktors, Kingfisher Asia Limited.

Klāj Vaļā: Piramīdas komandu saliedēšanas aktivitāte

Visi klientu stāsti