Ķēdes Reakcija-galda versija

Komandas veido virkni sarežģītu darbību uz galda

1 - 4 stundas
Iekštelpās
Sadarbība
12 - Neierobežoti

Par

Dalībnieki bieži vien ir pārsteigti, ko viņi ir spējīgi izveidot no virknes dīvainu priekšmetu. Pirmo reizi dzirdot aktivitātes noteikumus dalībnieku vidū visbiežāk rodas neticība sev un savām spējām. Taču iepazīstoties ar spēles materiāliem un instrukcijām, dalībnieki vispirms apspriežas savas komandas ietvaros un tad dalās ar informāciju un pieejamajiem materiāliem ar citām komandām, lai izstrādātu stratēģiju, kā radīt lielāko un interesantāko priekšmetu ķēdi. Tiklīdz dalībnieki sāk plānot un konstruēt, tā viņos parādās arī ticība savām spējām, ka strādājot visiem kopā kā komandai, viņiem izdosies sasniegt kopējo mērķi. Tiklīdz visas individuālās virknes ir izveidotas, komandām ir jāsavieno savs radītais mehanisms ar blakus komandām, tādējādi radot vienu kopīgu, garu lavīnefekta ķēdi. Visu ķēdes darbības posmu pārbaudes un atkārtotas pārbaudes nodrošina ķēdes nepārtrauktu plūdumu no starta līdz pat finišam!

Pabeidzot konstruēšanu un pārbaudes, izveidotā ķēde var tikt uzsākta, kas dalībniekos noteikti izraisa sajūsmu un pozitīvas emocijas vērojot, kā kopīgi radītā virkne strādā un viņi ir veiksmīgi sasnieguši kopējo mērķi.

Mācību rezultāti

Veiksmīgas komandas izprot uzdevumu, noteikumus, izvērtē pieejamos resursus, veido aptuvenus plānus, kurus pēc tam procesa laikā pielāgo un adaptē atbilstoši vajadzībām. Komandas strādā, lai izstrādātu kopīgu redzējumu, izstrādājot kopīgu stratēģiju, ko tās ievieš, pielietojot izcilas projektu un resursu pārvaldības prasmes. Veiksmīgas komandas izprot uzdevumu, kartes, novērtē pieejamos resursus, sastāda aptuvenu plānu un pēc tam būvniecības laikā novērtē un attiecīgi pielāgo un maina savu sākotnējo plānu. Pārbaudes posmā komandām ir jāmācās būt pacietīgām un saskaroties ar dažādām grūtībām, rast veiksmīgus risinājumus, lai spētu tās atrisināt un kopīgi gūt panākumus.

Jums iepatikās šis pasākums? Jums ir pieejama plaša norises vieta un lielāks budžets? Gribiet izmēģināt kaut ko lielāku, grūtāku un varbūt ar lielāku wow faktoru?! Izmēģiniet Ķēdes Reakcija - Īstā Izmērā!

Related Testimonial

Ķēdes reakcijā komandai visvairāk patika izaicinājums savienot tabulas, kas ir bieži jautājums ikdienas darba laikā: kā sadarboties ar kolēģi no citas nodaļas.

Juergen Heise
Lehvoss Group

together apartRemote - Hybrid - Multilocation

This activity has been designed for face-to-face, remote, hybrid and multi-locational teams. If your team is working from home, in different regional office locations or in different countries ask us about the remote or hybrid version of this activity. Get in touch to find out how we can customise this experience for your team.


Nosūtīt pieprasījumu