Motivācija

Komandas veidošanas programmas, kas uztver cilvēku emocijas, iedvesmo un motivē

motivate your team

Motivācija notiek tad, kad tiek radītas pareizās emocijas, enerģija, jautrība un kaislība, lai cilvēki varētu to just ar sirdi un dvēseli. Kaislība nodrošina mērķi citiem. Lai kļūtu kaislīgiem par mērķi, cilvēkiem jākļūst emocionāliem. Ātrums, elastīgums un inovācijas ir mūsdienu uzņēmējdarbības priekšnoteikumi, un personālam jābūt motivētam koncentrēties. Kvalificēti vadītāji ir galvenais noteikums, lai motivētu cilvēkus sasniegt kopīgu mērķi. Vadītāji var kļūt arī par galveniem ietekmētājiem, ja viņiem ir pārliecinošas personības un daudz sakaru.

Motivācija ir kā vīruss. Galveno vadītāju motivācija var ietekmēt visu komandu, un pēc tam, kad daudzu cilvēku uztvere un enerģija ir koncentrēta, būtiskas pārmaiņas var notikt ātri. Vīzija ārpus grupas ir vēl viens iesaistīšanas veids. Padariet visus grupas dalībniekus atbildīgus un pēc iespējas vairāk atalgotus. Pārliecinieties, ka komandas nav vērstas uz negatīvu uzvedību, bet uz pozitīvu. Piesaistiet cilvēkus pa vienam.

Catalyst Global portfeli ir vairāki komandas sadarbības uzdevumi, kas koncentrējas uz cilvēkiem, kuri sazinās un iepazinās ar viens otru personīgā līmenī. Mēs visi esam emocionālās būtnes, un tas ļauj vadītājām vadīt mērķtiecīgu darbību, gūstot cilvēku emocijas. Emocijas ir būtiskas priekš cilvēku iedvesmošanai, lai tie aptvertu uzņēmējdarbības mērķi, misiju un vērtības, un radītu vietu viņu personīgajai izaugsmei un sasniegumiem. Šāda izpratne rada apvienojuma sajūtu, kas dod kaut ko vērtīgu, un ka tas tiek novērtēts.

Grupā ir jābūt kolektīvai pieredzei. Kā cilvēki, mēs visi gribam just piederību. Piederība notiek tad, kad mums apkārt ir tie, kas doma vienādi par lietām, rūpējas tik pat ka mēs, un vēršas pie dzīvības ar līdzīgu vērtību. Ja visi cilvēki komandā jūtas piederīgi, tad viņi būs motivēti. Šeit ir Catalyst Global komandas veidošanas programmu izvēle, kas motivē un iedvesmo grupas uz kopīgu mērķi.

Apskatiet mūsu piedāvātos komandu saliedēšanas pasākumus.

Ja nepieciešama palīdzība, lai pieņemtu lēmumu vai meklējat ko specifisku, lūdzu,

Sazinieties ar mums

Related Articles