Labsajūta - laimīgākas, veselīgākas, harmoniskākas un produktīvākas komandas atslēga

Publicēja Guy Baker, 2019. gada 3. jūn.

Fiziskā, garīgā, emocionālā un finansiālā labsajūta ietekmē darbinieku iesaistīšanos, lojalitāti, darba efektivitāti, kā arī komandas vienotību un kopējo produktivitāti - piemēram, vairākos pētījumos secināts, ka pastāv tieša korelācija starp darbinieku labsajūtu un prombūtnē pavadītā laika samazināšanos.

Mūsdienās uzņēmumi vairs nefokusējas tikai uz darbinieku "veselību un drošību". Arvien lielāka nozīme tiek piešķirta dažādām sociālajām aktivitātēm un darbinieku emocionālajai labsajūtai. Citi uzņēmumi ir papildinājuši darbinieku "labsajūtas stratēģijas", iekļaujot tajās elastīgu darba laiku, iespēju strādāt no mājām un pat atbalstu bērnu pieskatīšanai. Tāpat darbavietā labsajūtu var veicināt, nodrošinot regulāru komunikāciju, kas ir pamats uzticībai un godīgumam. Bieži uzņēmumi organizē dažādus komandas veidošanas pasākumus, jo ir pierādīts, ka tie ir efektīvs rīks uzņēmuma darbinieku labsajūtas palielināšanai.

orchestrate

Mūzika

Interesanti, ka darbinieku labsajūtu var radīt arī mūzikas klausīšanās, spēlēšana vai mācīšanās, jo mūzika ietekmē emocijas un rada lielāku piederību grupai - piemēram, iesildīšanās aktivitātes ar ritmisku, īsu un izteiksmīgu skaņu ātri palielina grupas ātrumu, enerģiju un spēku.

Komandas veidošanas pasākumos komandas kopā spēlē mūzikas instrumentus vai dzied. Ir pieejamas visdažādākās ar mūziku saistītas programmas - orķestra koncerts, pasaules mūzika, Haka, beatbox un pat elektroniskās mūzikas duets Daft Punk. Daudzkārt jau pierādīts, ka šīs aktivitātes palielina smadzeņu plastiskumu un spēju mācīties, kā arī uzlabo garastāvokli un vieno grupu. Sniedzot grupai nelielu atbalstu, izmantojot īstās grupas sadarbību veicinošas metodes, mūzika var būt patiesi efektīvs rīks labsajūtas veicināšanai.

toy factory

Palīdzēšana citiem

Zināms, ka došana citiem sniedz tikpat lielu prieku kā saņemšana. Un tas nav tikai populārs teiciens, bet arī zinātniski pamatots fakts. Palīdzot citiem, mūsu smadzenes izdala oksitocīnu, serotonīnu un dopamīnu. Šie hormoni uzlabo garastāvokli, mazina stresa hormonu kortizolu, ievērojami uzlabojot garīgo labsajūtu un veselību. Komandas veidošanas aktivitātes, kas attīsta sociālās prasmes saistībā ar palīdzēšanu citiem un kopīgu darbu, papildu citiem ieguvumiem uzlabo arī grupas dalībnieku garastāvokli un mazina stresu.

Un kas ir svarīgi - kopīga došana citiem sniedz lielāku laimes sajūtu nekā individuāla došana. Palīdzēšana citiem, socializēšanās un kopīga pieredze rada grupā pozitīvas sajūtas. Un kas vēl - kopīgs komandas kopīgs darbs, dodot citiem, rada lielāku sasniegumu sajūtu un ietekmi.

CSR komandas veidošanas pasākumu laikā komandas ne tikai attīsta dažādas prasmes, bet arī veic kādu sabiedrībai nozīmīgu darbu, piemēram, taisa riteņus, izgatavo rotaļlietas vai, piedaloties jautrās aktivitātēs, kopīgi vāc līdzekļus kādam sociālam projektam. Iesaistot darbiniekus labdarības projekta izvēlē, piemēram, caur organizāciju B1G1, darbinieki jūtas daudz piederīgāki šim projektam un vēlāk arī pasākumam. Un kas vēl - cilvēki, kas ir piedalījušies šādās programmās, arī turpmāk palīdz citiem un gūst vēl vairāk prieka ilgtermiņā.

meditainment

Apzinātība

Apzinātība ir prāta stāvoklis, kurā visa uzmanība tiek fokusēta uz esošo brīdi, identificējot un pieņemot savas sajūtas, domas un ķermeņa izjūtas. Ir pierādīts, ka apzinātības treniņi palīdz mazināt stresu, samazina asisnspiedienu, hroniskas sāpes, kā arī uzlabo miega kvalitāti. Cilvēki, kas regulāri praktizē meditāciju, atzīst, ka ir mierīgāki un spēj labāk tikt galā ar izaicinošām situācijām.

Vairums cilvēku nevar koncentrēties, ja kāds traucē, tāpēc meditācija rada lieliskus apstākļus prāta trenēšanai. Jā, prātu var trenēt tāpat kā ķermeni. Proti, regulāras apzinātības meditācijas palielina hipokampu (hippocampus) - to smadzeņu daļu, kas ir atbildīga par atmiņu un mācīšanos. Meditācija uzlabo uzmanību un koncentrēšanās spēju. Tā rezultātā cilvēki iegūst pārliecību par sevi, var uzņemties arvien sarežģītākus uzdevumus un sasniegt augstākus mērķus, gūstot prieku par saviem sasniegumiem.

Vadītas apzinātības meditācijas aktivitātes lieliski papildinās jebkuru konferenci vai darbnīcu, jo to laikā dalībnieki atpūtīsies un koncentrēs uzmanību uz mācīšanās mērķiem. Nodrošinot darbiniekiem apzinātības meditācijas lietotni, jūs varat iedrošināt darbiniekus to regulāri lietot un gūt maksimālu labumu.

giving for wellbeing

Ja var ticēt pētījumiem, uzņēmumi, kas pievērš uzmanību darbinieku labsajūtai un proaktīvi reaģē uz darbinieku vēlmēm, iegūst veselīgākas, laimīgākas, harmoniskākas un produktīvākās komandas.

Guy Baker

Catalyst Global dibinātājs un direktors

Guy Baker skaidri redz komandas veidošanas koncepciju izveidi un attīstību, un ir gatavs pārliecināt pasauli par to ieguvumiem.

Visi raksti

Lesakām izlasīt