Dizaina domāšana

Dizaina domāšana ir nepārtraukts process, kurā mēs izaicinām pieņēmumus, lai identificētu alternatīvas stratēģijas, kas nav acīmredzamas.

Design Thinking

Dizaina domāšana ir nepārtraukts process, kurā tiek izprastas lietotāja vajadzības, izaicināti pieņēmumi un pārfomulētas problēmas, lai identificētu alternatīvas stratēģijas un risinājumus, ko nevar ieraudzīt sākumā. Vienlaikus dizaina domāšana piedāvā risināt problēmas, izmantojot "uz risinājumu vērstu" pieeju, un šī procesa laikā notiek nepārtraukta analīze, kā arī dažādu metožu apkopošana.

Dizaina domāšanas pamatā ir princips, ka, izstrādājot produktus vai pakalpojumus, mums jācenšas maksimāli izprast produkta vai pakalpojuma gala lietotāji. Dizaina domāšana palīdz uzdot jautājumus: jautājumus par problēmu, jautājumus par pieņēmumiem un jautājumus par ietekmi. Šī pieeja ir īpaši noderīga, risinot neskaidras vai nezināmas problēmas. Procesa laikā problēma tiek pārformulēta, galveno uzsvaru liekot uz cilvēku, un, izmantojot prāta vētras metodi, tiek radītas dažādas idejas problēmas risināšanai. Tāpat tiek veikta praktiska prototipēšana un testēšana, proti, tiek īstenoti nepārtraukti ekspertimenti: skicēšana, prototipēšana, testēšana un jaunu konceptu un ideju izmēģināšana.

Resursu nozīme

Dizaina domāšana ietver procesu, kas tiek saukts par "Resource-Based View" (RBV) - tas nozīmē, ka konkurētspējas priekšrocības nodrošināšanai jāanalizē uzņēmumam piederošie resursi, nevis konkurences vide. Ja resurss veicina VRIO elementus (Value, Rareness, Imitability, Organization), to var izmantot konkruētspējas priekšrocības radīšanai un uzturēšanai. VRIO atbild uz jautājumiem - Vērtīgs? Rets? Dārgi imitējams?

Inovāciju loma dizaina domāšanā

Lai izmantotu VRIO resursus vai "vērtīgos resursus", uzņēmumam jāizstrādā inovācijas - jārada jauni vai atšķirīgi veidi, kā ar esošajiem resursiem iegūt labākus rezultātus un konkurētspējas priekšrocību.

Ekonomiska inovācija ir spēja radīt inovāciju no vienkāršām lietām, piešķirot produktam vai pakalpojumam augstāku vērtību. Ierobežotu resursu apstākļos problēmu risināšanai ir jāizmanto vislielākais resurss - cilvēku izdoma. Ekonomiskas inovācijas reizēm neprasa tehnoloģiju ieguldījumus, bet reizēm pakalpojumu cenas samazināšanai un pieejamības uzlabošanai jāizmanto arī dārgas un sarežģītas tehnoloģijas.

Šajā procesā jāsaglabā elastīga un ātras reaģēšanas (agile) attieksme. Agile metodoloģija jeb "Agile" ir process, kas palīdz komandām, saņemot atgriezenisko saiti par projektu, nodrošināt ātrus un iepriekš nesaplānotus risinājumus un dod iespēju izvērtēt projekta virzību jau tā izstrādes laikā.

Dizaina domāšanā radošās domāšanas un inovāciju radīšanas process nekad nebeidzas. Mainoties tirgus, jums jāmaina savs produkts un idejas. Un tā kā tirgus mainās visu laiku, jūsu produkts nekad nebūs pilnībā gatavs.

Apskatiet mūsu piedāvātos komandu saliedēšanas pasākumus.

Ja nepieciešama palīdzība, lai pieņemtu lēmumu vai meklējat ko specifisku, lūdzu,

Sazinieties ar mums

Related Articles