Aizas Pārvarēšana

Komandas sadarbība, lai uzbūvētu tiltu

1 - 3 stundas
Iekštelpās un brīvā dabā
Sadarbība
24 - Neierobežoti

Par

Šīs aktivitātes laikā katra komanda ceļ tiltu atbilstoši savu klientu prasībām, pārvarot dažādus šķēršļus, tostarp, ierobežotos resursus, komunikācijas barjeras un striktos termiņus. Tiltam ir jābūt pietiekami lielam, pietiekami stipram un stabilam, lai tam droši varētu pārbraukt liels, ar tālvadību vadāms transportlīdzeklis.

Katra komanda var izmantot radošu pieeju sava tilta izstrādē - veidojot to dizainu, veidojot savu personīgo zīmolu. Godalgas tiek piešķirtas par visradošāko inženiera darbu, labāko zīmolu, visefektīvāko resursu izmantošanu utt.

Noslēdzošajā aktivitātes daļā katras komandas tilts tiek iestatīts kā daļa no milzīga, paplašināta uzņēmuma tilta – tādā veidā komandas koncentrējas ne tikai uz savu uzdevumu, bet arī piedalās liela uzņēmuma projekta realizēšanā.

Aizraujošajā noslēgumā ar tālvadību vadāms transportlīdzeklis tiek pārvests pāri visam paplašinātajam tiltam.

Jautra, aizraujoša un praktiska aktivitāte, kas nodrošina to, ka visas organizācijas nodaļas tiecas uz personīgo mērķi, bet vienlaikus piedalās plašāku organizācijas mērķu sasniegšanā. VISU komandu centieni burtiskā nozīmē ir “saslēgti” kopā spēcīgā ‘Indivīda spēka’ demonstrācijā.

Mācību rezultāti

Iedvesmojošs uzdevums, kurā katra komanda ir gan piegādātājs, gan klients. Gala mērķis prasa pilnīgu sadarbību, un panākumi atkarīgi no pastāvīga klientu attiecību menedžmenta un izpratnes par labas vai sliktas komunikācijas izraisīto domino efektu.

Korporatīvās sociālās atbildības rezultāti

Aizas pārvarēšanu var izveidot tā, ka katru tilta sastāvdaļu komanda prezentē kā pamatu ilgtspējīgas attīstības papildu vēstījumiem.

Lai sasniegtu gala mērķi, komandām ir jādalās ar resursiem, jāsamazina nevajadzīgu posmu skaits, un cik vien iespējams jāierobežo budžets un jālieto otrreizējās pārstrādes materiāli. Tas ir veids, kā radīt izpratni par jebkura projekta ietekmi uz vidi un par dažādu partneru gaidām.

Related Testimonial

Komandas sāka projektēt tiltu, lai uzzinātu, kas ir viņu piegādātāji un klienti, un pēc tam viņiem bija jābūvē tilts sastāvdaļam. Lielisko panākumu sasniedza visi. Tas pārsniedza mūsu cerības - kompleksā un apbalvošā komandas veidošanas darbība.

Unilever

Nosūtīt pieprasījumu