Lēmumu pieņemšana

Pozitīva vide un strukturēts process paātrina lēmumu pieņemšanu

decision making

Lēmumu pieņemšana ir process, kura rezultātā tiek izvēlēts viens variants no vairākām alternatīvām iespējām.Bez šī procesa lēmumu pieņemšana var būt grūta indivīdiem un vēl vairāk komandām.Pārmērīga mērķa un piedāvāto alternatīvu analīze var izraisīt informācijas pārslodzi un paralizēt lēmumu pieņemšanas procesu.

Lai pieņemtu lēmumus kā komandai, nepieciešama konstruktīva vide, kurā cilvēki var brīvi paust savu viedokli saskaņā ar noteiktajiem komunikācijas noteikumiem. Ir ļoti svarīgi, lai visi komandas dalībnieki gūtu panākumus.

Vispirms sīki izpētiet situāciju, nosakiet mērķus un pēc tam ievietojiet tos svarīguma secībā.Pēc tam izstrādājiet alternatīvas darbības un novērtējiet tos, ņemot vērā mērķus.Šis process ļaus saprast tādu iespēju, kas vislabāk atbilst mērķiem.Kad ir izvēlēts labākais risinājums, godīgi novērtējiet plānu, ņemot vērā iespējamās negatīvās sekas, kas varētu rasties. Pēc tam paziņojiet lēmumu visiem un rīkojieties. Tālāk analizējiet plānu un veiciet papildu pasākumus, lai izvairītos no jebkādām problēmām.

Komandas veidošanas aktivitātes, kas ietver lomu spēles un simulē projektu plānošanu, var tikt izmantotas kā eksperimentāls mācību līdzeklis lēmumu pieņemšanai. Apskatiet šīs komandas veidošanas programmas, kuras ir tieši piemērotas šim mērķim.

Apskatiet mūsu piedāvātos komandu saliedēšanas pasākumus.

Ja nepieciešama palīdzība, lai pieņemtu lēmumu vai meklējat ko specifisku, lūdzu,

Sazinieties ar mums

Related Articles