Efektīvas virtuālās komandas

Publicēja Esther Daniel, 2019. gada 7. jūl.

Ja, tāpat kā es, strādājat attālināti, noteikti zināt šāda darba modeļa priekšrocības - varat dzīvot, kur vēlaties, varat pats plānot savu darba laiku un vēl daudzas citas. Pilnīga brīvība! Un vēl - man patīk sportiskas aktivitātes un ceļošana, tāpēc attālināts darbs man ir īpaši piemērots. Tomēr tam ir arī savi izaicinājumi.

Globalizācijas laikmetā "darbs no mājām" kļūst arvien aktuālāks. "Strategy Analytics" pētījumā secināts, ka "darbinieku skaits, kas strādā attālināti, laikā no 2017. līdz 2023. gadam palielināsies no 1.52 miljardiem līdz 1.88 miljardiem (tas ir - 39.3% līdz 43.3% no kopējā starptautiskā darbinieku skaita)". Saskaņā ar IWG 70% profesionāļu jau tagad vismaz reizi nedēļā strādā attālināti, savukārt 53% strādā attālināti vismaz pusi no nedēļas.

Efektīva komandas darba modeļi attiecas arī uz virtuālajām komandām - iespējams pat vairāk nekā uz standarta komandām. Kāpēc? Virtuālās komandas dalībniekus parasti šķir attālums, un tās daudz vairāk ietekmē kultūras, ģeogrāfiskie un valodas faktori. Lai virtuālās komandas darbotos efektīvi, tām nepieciešami kompetenti vadītāji, kas spēj izveidot skaidrus komandas darbību principus un atbalstīt pozitīvu grupas dinamiku.

ibuild

Kopīga darba kultūra un vienotība

Lai darbinieki justos labi, svarīga ir ne tikai apmierinātība ar darbu un pozitīva vide, bet arī kopīgas vērtības. Tās palīdz darbiniekiem uzticēties vienam otram, sadarboties, atklāti komunicēt, strādāt komandā, un tas viss savukārt nodrošina efektīvu virtuālās komandas darbu. Darbinieki ir lojālāki un strādā produktīvāk.

Ir vairāki veidi, kā līderi var stiprināt kolektīvo sajūtu virtuālās komandās. Lai radītu kopīgu darba kultūru, izvirzītu mērķi un saprastu, kā to sasniegt, pārrunājiet šos jautājumus ar savu komandu! Izzinot komandas dalībniekiem svarīgās lietas, jūs varēsiet izveidot tieši jūsu komandai piemērotāko darba pieeju.

Neapšaubāmi, tieši attālums ir tas, kas mazina kopīgās identitātes sajūtu. Bieži cilvēki, kas strādā no mājām, norāda, ka viņiem ir grūti uzticēties kolēģiem, ko viņi ikdienā nesatiek. Tas var radīt dažādas konflikta situācijas, kuru atrisināšana būs sarežģītāka nekā standarta komandā. Tas nozīmē, ka šādās komandās īpaši svarīgas būs uzņēmumā izstrādātās politikas.

Lai arī komandas strādā attālināti, pienākumu sadalīšana, kopīga lēmumu pieņemšana un regulāra darbinieku iesaiste palīdzēs veidot savstarpējo piederības sajūtu. Tāpat svarīgi veicināt informācijas apmaiņu un uzticēt visai komandai kopīgus uzdevumus, jo tas attīsta transaktīvo atmiņu.

the infinite loop

Kopīgas klātienes tikšanās, piemēram, komandas saliedēšanas pasākumi, kuros tiek simulēta grupas uzvedība, veicina grupas sadarbību un produktivitāti. Piemēram, virtuālās realitātes spēlē Infinite Loop, dalībnieki viens pēc otra uzliek VR austiņas un apraksta virtuālajā psaaulē redzēto, savukārt pārējiem dalībniekiem ir jāspēj atrisināt uzdevums realitātē. Atkārtots mācīšanās process un nepārtraukta atgriezeniskā saite virtuālajām komandām ir kas jauns un tāpēc efektīvi ietekmēs savstarpējo komunikāciju.

Cita programma Integrity nodrošina komandai drošu vidi, kurā tā var izvēlēties atbilstošu uzvedību, pārbaudīt uzņēmuma kultūru, veidot proaktīvu diskusiju un pieņemt kopīgus lēmumus.

Visiem zināms, ka veseli darbinieki ir laimīgāki un produktīvāki, bet tieši darbinieki, kas strādā attālināti, bieži sūdzas, ka strādā vairāk stundas, neizmanto pārtraukumus un nespēj nodalīt mājas dzīvi no darba. Pārrunājiet šos jautājumus savā komandā un mēģiniet rast risinājumus veselīgākam dzīvesveidam! Jūsu darbinieki var pamēģināt kādu no apzinātās meditācijas aplikācijām. Jā, meditācija tiešsaistē! Ar to var nodarboties jebkurā laikā un vietā - tā palīdzēs uzlabot miega kvalitāti, veicinās pozitīvo domāšanu un mazinās stresu.

Piederības sajūtu un iekļaušanu var palielināt arī pavisam vienkāršas stratēģijas - dažādas sociālas tradīcijas, piemēram, dzimšanas dienu svinības. Virtuālajās komandās tas ir sarežģītāk, bet nav neiespējami.

Virtuālo komandu pozitīvi ietekmēs arī kopēji sociāli mērķi. Catalyst sadarbojas ar labdarības organizāciju B1G1, sekmējot komandu iesaistīšanos labdarības aktivitātēs.

	escape the maze

Komunikācija

Darbinieki, kas strādā attālināti, parasti sazinās pa telefonu vai izmanto citas tehnoloģijas. Tā kā šis komunikācijas veids neietver ķermeņa valodu un tūlītēju reakciju, šādi komunicējot var rasties dažādas interpretācijas un pārpratumi. Tāpat attālinātās komandas bieži pārstāv dažādas kultūras, kurām ir atšķirīgi izteiksmes veidi, rakstīšanas stils un pat komunikācijas kanāli. Humors vai asprātīgi izteicieni vienā kultūrā var būt pieņemami, bet citā tie liecinās par rupju uzvedību.

Šādos apstākļos svarīgi uzzināt darbinieku viedokli par viņiem piemērotāko komunikācijas veidu, kā arī izprast, kāds komunikācijas modelis ir piemērots kolēģiem. Šī informācija ļaus izveidot komandai piemērotu komunikācijas modeli un izvēlēties īstos komunikācijas kanālus. Reizēm telefona sarunas vietā labāk izvēlēties video zvanu, jo tas ļauj iekļauj arī ķermeņa valodu. Kopīgi komunikācijas principi darbiniekiem sniegs drošības sajūtu.

Vairākos pētījumos pierādīts, ka personīgas tikšanās ir daudz efektīvākas par digitālo komunikāciju, tāpēc, ja vien iespējams, arī virtuālām komandām jādod iespēja satikties personīgi, stiprinot savstarpējo sadarbību.

Komandas veidošanas pasākumiem, kuros tiek uzsvērta atšķirīgo komandas dalībnieku pievienotā vērtība, kā arī katra dalībnieka stiprās puses, ir būtiska ietekme uz virtuālo komandu dinamiku - piemēram, uzdevums "Escape the Maze" ir izklaidējoša aktivitāte, kas uzlabo savstarpējo uzticību, komandas dinamiku un rada kopīgu pieredzi.

integrity

Virtuālo komandu skaits nākotnē noteikti palielināsies, tāpēc arvien aktuālāka būs kopīgas darba kultūras un efektīvas darba vides radīšana. Lai to izdarītu, šīm komandām noteikti ir jātiekas vienam ar otru. Papildiniet šīs tikšanās ar mērķtiecīgām komandas veidošanas aktivitātēm, simulējot vēlamos komandas uzvedības modeļus, un jūs pārliecināsieties, ka arī virtuāla komanda var būt efektīva komanda!

Esther Daniel

Partneru iesaistīšanas stratēģijas vadītāja

Organizatoriskās efektivitātes nodrošināšana, izmantojot tīkla partneru iesaistīšanas stratēģijas.

Visi raksti

Lesakām izlasīt