Chain Reaction - Remote

Attālināto komandu darbinieki izveido virtuāli savienotas mašīnas

1 - 3 stundas
Iekštelpās
Sadarbība
4 - Neierobežoti

Par

Šajā uzdevumā komandām kopīgi jāizgatavo Goldberga mašīna, kas sastāv no vairākām virtuāli savienotām daļām un kas izgatavota no parastiem sadzīves priekšmetiem. Pirms pasākuma dalībnieki saņem informāciju un nepieciešamo lietu sarakstu. Pasākuma dienā dalībnieki satiekas kādā no tiešsaistes saziņas platformām un noskatās iedvesmojošu video, kas veicina radošās idejas, un parāda viens otram savus priekšmetus. Pēc tam komanda pārrunā, kā varētu izmantot katru no priekšmetiem un izstrādā kopīgu plānu. Tad katram dalībniekiem tiek dots laiks, lai izveidotu savu mašīnas daļu. Procesa laikā dalībnieki testē savas mašīnas un sarunās ar citiem komandas dalībniekiem meklē inovatīvas iespējas vai konstrukcijas risinājumus. Un tad ir laiks virtuāli savienot visas daļas - tas ir īpaši jautrs un radošs process. Kad viss ir sagatavots, tiek palaista pirmā mašīna, tad otrā, trešā....līdz tiek iedarbināta pēdējā no tām!

Mācību rezultāti

Chain Reaction - Remote ir īpaši paredzēta attālinātu komandu saliedēšanai. Lai izveidotu pārsteidzošo virtuālo ķēdes reakciju, dalībniekiem jābūt radošiem, atjautīgiem un jāspēj efektīvi izmantot resursi. Spēļošanas metode palīdz dalībniekiem izprast plānošanas un koncepcijas pierādīšanas nozīmi. Tā kā virtuālās mašīnas izgatavošanā dalībniekiem jāstrādā kopā, īpaši svarīga ir sadarbība un efektīva komunikācija. Lai viss darbotos, neviens no dalībniekiem nevar strādāt pats par sevi. Uzdevuma fināls noteikti būs neaizmirstama kopīga pieredzi.

remote teams

Remote Team Activity

This activity has been designed for people who work remotely. Your team may be working from home, in different regional office locations or in different countries! Love the theme but want a face to face or hybrid solution? Get in touch to find out how we can customise this experience for your team.

web or app


Web and App based remote team building programs

Did you know we offer activities on both web and app? Ask us which remote programs suit your situation.


Nosūtīt pieprasījumu