Chain Reaction - Remote

Attālināto komandu darbinieki izveido virtuāli savienotas mašīnas

1 - 3 stundas
Iekštelpās
Sadarbība
4 - Neierobežoti

Par

Šajā uzdevumā komandām kopīgi jāizgatavo Goldberga mašīna, kas sastāv no vairākām virtuāli savienotām daļām un kas izgatavota no parastiem sadzīves priekšmetiem. Pirms pasākuma dalībnieki saņem informāciju un nepieciešamo lietu sarakstu. Pasākuma dienā dalībnieki satiekas kādā no tiešsaistes saziņas platformām un noskatās iedvesmojošu video, kas veicina radošās idejas, un parāda viens otram savus priekšmetus. Pēc tam komanda pārrunā, kā varētu izmantot katru no priekšmetiem un izstrādā kopīgu plānu. Tad katram dalībniekiem tiek dots laiks, lai izveidotu savu mašīnas daļu. Procesa laikā dalībnieki testē savas mašīnas un sarunās ar citiem komandas dalībniekiem meklē inovatīvas iespējas vai konstrukcijas risinājumus. Un tad ir laiks virtuāli savienot visas daļas - tas ir īpaši jautrs un radošs process. Kad viss ir sagatavots, tiek palaista pirmā mašīna, tad otrā, trešā....līdz tiek iedarbināta pēdējā no tām!

Mācību rezultāti

Chain Reaction - Remote ir īpaši paredzēta attālinātu komandu saliedēšanai. Lai izveidotu pārsteidzošo virtuālo ķēdes reakciju, dalībniekiem jābūt radošiem, atjautīgiem un jāspēj efektīvi izmantot resursi. Spēļošanas metode palīdz dalībniekiem izprast plānošanas un koncepcijas pierādīšanas nozīmi. Tā kā virtuālās mašīnas izgatavošanā dalībniekiem jāstrādā kopā, īpaši svarīga ir sadarbība un efektīva komunikācija. Lai viss darbotos, neviens no dalībniekiem nevar strādāt pats par sevi. Uzdevuma fināls noteikti būs neaizmirstama kopīga pieredzi.

Remote Team Activity

Piedāvājums attālinātām komandām

Ja jūsu komanda šobrīd nevar atrasties vienā un tajā pašā pilsētā vai fiziskā telpā, izmēģiniet šīs aktivitātes tiešsaistes versiju, kas īpaši izstrādāta virtuālām komandām. Tā palīdzēs iesaistīt, motivēt un savienot cilvēkus, kas strādā attālināti. Dalībnieki varēs sazināties, izmantojot tiešsaistes konferenču platformas, un mūsu pieredzējušais vadītājs atbalstīs dalībniekus procesa laikā. Sazinieties ar mums un uzziniet, kā mēs varam pielāgot šo uzdevumu, lai tas atbilstu tieši jūsu attālinātās komandas vajadzībām!

Nosūtīt pieprasījumu