Interaktīvas spēles un tehnoloģijas komandas saliedēšanā

Publicēja Esther Daniel, 2019. gada 1. apr.

Pēdējo desmit gadu laikā izglītības nozarē arvien vairāk tiek izmantotas tiešsaistes un spēļu mācīšanās pieejas. Kāpēc? Spēles rada aizraujošu, izglītojošu un jautru mācību pieredzi, ko bieži nespēj parastās izglītības metodes, turklāt spēļu priekšrocības ir zinātniski pamatotas - proti, pētījumi liecina, ka mācīšanās caur spēlēm uzlabo iesaistīšanos, palīdz labāk ieraudzīt sasniegto un kopumā ir desmit reizes efektīvākas nekā tradicionālās mācību metodes, piemēram, lasīšana un klausīšanās. Ir pierādīts, ka spēļu izmantošana palīdz būtiski uzlabot arī komandas saliedēšanas pasākumu efektivitāti. Mūsdienās komandu saliedēšanas programmās arvien biežāk tiek izmantotas dažādas tehnoloģijas. Papīrs un rakstāmie tiek aizstāti ar digitāliem rīkiem, piemēram, viedtālruņiem, planšetdatoriem un GPS sistēmām. Šī pieeja palielina dalībnieku motivāciju un uzlabo mācīšanās rezultātus.

Technology in Team Building

Nākotnes komandas veidošanas uzdevumi

Lai varētu izstrādāt vēl iespaidīgākus un efektīvākus komandas veidošanas uzdevumus, 2019. gadā arvien populārāki kļūs uzdevumi ar virtuālās realitātes elementiem, piemēram, The Infinite Loop un aktivitātes, kurās tiek izmantotas eksluzīvas augstās tehnoloģijas, piemēram, Red Alert (attēlā) - īpaši izstrādāta mīkla un spilgti sarkana laika skaitīšanas ierīce.

red alert

Pieaug arī tā saukto "izlaušanās istabu" (escape room) popularitāte, kuras tiek pielāgotas komandas veidošanas videi. Tajās dalībnieki var nonākt citās pasaulēs un iejusties dažādos tēlos, vienlaikus attīstot noderīgas prasmes. Viens no tādiem uzdevumiem ir "Outbreak - Escape the Virus" - šīs aktivitātes laikā dalībniekiem jāglābj pasaule no nāvējoša vīrusa, izmantojot izlaušanās istabās izmantotas mīklas apvienojumā ar dažādām tehnoloģijām. Šādas metodes veicina iesaistīšanos, motivāciju, visu cilvēku dalību un efektīvākus mācīšanās rezultātus.

outbreak

Zinātnes loma spēļu procesā

Piedaloties aktivitātēs, kas stimulē ķermeni vai prātu, organismā rodas hormoni - endorfīni. Endorfīni ir neirotransmiteri, kas rada motivāciju un laimes sajūtu par sasniegto, piemēram, veiksmīgi paveiktu uzdevumu. Catalyst Go Team programmas, piemēram, Escape the Maze tiek veidotas tā, lai komandām būtu izaicinājumi un lai pēc to veiksmīgas pabeigšanas tās saņemtu atalgojumu, piemēram, spēles punktus, virtuālas balvas vai iespēju pāriet uz nākamo līmeni. Tas rada endorfīnus un pozitīvas sajūtas, iesaisti, motivāciju un veiksmīgus rezultātus.

escape the maze

Risks un atlīdzība

Risks un atlīdzība virza komandu uz jauniem sasniegumiem. Visiem zināms, ka azartspēles, piemēram, spēļu automāti vai kāršu spēles un citas ar risku saistītas spēles var radīt atkarību. Un tieši šo fenomenu var izmantot, lai uzlabotu dalībnieku iesaistīšanos komandas veidošanas uzdevumos. Quickfire aktivitātē komandas, piedaloties izaicinājumā, riskē ar saviem žetoniem. Nepareizi veiktā uzdevumā žetonus var pazaudēt, bet par pareizi veiktu uzdevumu vai iegūt papildu žetonus tālākām investīcijām. Šāda "riska - atlīdzības" pieeja efektīvi iesaista un motivē komandu - komandas tiek iesaistītas tādā kā "aplī" - katrs sasniegums motivē sasniegt vēl vairāk. Būtiski, ka šādas darbības nav monotonas vai garlaicīgas, jo dalībniekiem nepārtraukti jāanalizē situācija. Prieks un mācīšanās vide ir tie elementi, kas ļauj izveidot patiesi efektīvu komandas veidošanas pasākumu.

go team destination

Endorfīni

Izstrādājot komandas saliedēšanas programmas, bieži tiek pieļauta kļūda, proti, tiek radīta vide, kurā viens vai vairāki komandas dalībnieki kļūst par pasīviem novērotājiem. Izmantojot interaktīvas spēles un jaunas tehnoloģijas, kā arī rūpīgi pārdomājot uzdevuma struktūru, var nodrošināt visu dalībnieku aktīvu dalību. Un kas vēl - endorfīni spēles laikā šo iesaistīšanos tikai palielina. Pētījumi rāda, ka endorfīni palīdz atcerēties vairāk jaunas informācijas. To ir vērts ņemt vērā, izstrādājot tehnoloģiski balstītu komandas saliedēšanas spēli. Ja vēlaties palielināt dalībnieku iesaisti, motivāciju un efektīvu informācijas uztveršanu un atcerēšanos, piemēram, konferencē vai komandas saliedēšanas pasākumā, radiet izaicinošu vidi saistībā ar vēlamajiem mācīšanas jautājumiem.

Atgriezeniskā saite

Spēļu pieeja ļauj komandām saņemt pastāvīgu, atjauninātu un automātisku atgriezenisko saiti. Agrāk komandām atgriezeniskā saite par savu sniegumu bija jāgaida līdz pasākuma beigām, savukārt Catalyst Global izstrādātās programmas, kurās tiek izmantotas tehnoloģijas, ļauj dalībniekiem saņemt atgriezenisko saiti nekavējoties. Lietojot iebūvēto ziņojumapmaiņu, dalībnieki var saņemt ziņojumus no spēles vadītāja un citiem dalībniekiem.

Saņemot nepārtrauktu atgriezenisko saiti, komandas redz savus rezultātus un var pārdomāt, kā tos uzlabot. Neseni pētījumi rāda, ka iespēja uzlabot savu sniegumu rada labsajūtu un piepildījuma sajūtu. Tas nozīmē, ka spēles jāveido tā, lai izaicinājums ļautu attīstīt noteiktu prasmju kopumu, izvērtēt savu progresu, analizēt problēmas un uzlabot sniegumu. Catalyst, veidojot savas komandas saliedēšanas uzdevumus, vienmēr izmanto šo zinātniski pierādīto pieeju, jo īpaši, izstrādājot Go Engage spēles jauna personāla iesaistīšanai vai organizējot dalībnieku līdzdalības uzdevumus konferencē.

Situācijās, kurās nav iespējams nepārprotami noteikt, vai rezultāts ir vai nav sasniegts vai arī trūkst mērīšanas indikatoru, bieži izmanto dažādas skalas. Tās ļauj komandām novērtēt savu sniegumu, palielina iesaistīšanos un motivāciju.

Ir zinātniski pierādīts, ka interaktīvu spēļu izmantošana komandas saliedēšanā ievērojami palielina dalībnieku iesaistīšanos, motivāciju, izpildi un sniedz neaizmirstamus mācīšanās brīžus, tāpēc var nešaubīgi apgalvot, ka tehnoloģijām arī turpmāk būs arvien lielāka nozīme komandas saliedēšanas programmās.

Esther Daniel

Partneru iesaistīšanas stratēģijas vadītāja

Organizatoriskās efektivitātes nodrošināšana, izmantojot tīkla partneru iesaistīšanas stratēģijas.

Visi raksti

Lesakām izlasīt