Race Around the World

Jautrs skrējiens apkārt pasaulei komandām, kas strādā attālināti.

1 - 1.5 stundas
Iekštelpās
Konkurence / Sadarbība
8 - Neierobežoti

Par

Race Around the World ir tiešsaistes komandas veidošanas aktivitāte, kas ir īpaši paredzēta attālinātām jeb virtuālām komandām. Komandas darbojas mūsu populārajā Go Team lietotnē, ko var izmantot uz jebkuras ierīces un jebkurā vietā. Race Around the World ir trīs līmeņi. Katrā no tiem komandām jāpilda aizraujoši un jautri uzdevumi.

Katrai komandai ir jāizvēlas viens pasaules apceļotājs. Spēlētāji, sazinoties ar savu komandu video konferences platformā, palīdz pasaules apceļotājam atrast pareizo ceļu. Lai veiksmīgi izpildītu visus trīs spēles līmeņus un iegūtu maksimālo punktu skaitu, komandām jāpievērš uzmanība platformas ziņojumiem un rūpīgi jāpēta spēles karte. Šo spēli īpaši aizraujošu padara ierobežotais laiks un resursi.

Mācību rezultāti

Race Around The World palīdz attīstīt prasmes, kas nepieciešamas, strādājot no mājām. Tā kā sasniedzamie mērķi tiek atklāti tikai spēles laikā un situācijas mainās ļoti ātri, komandām jāspēj ātri un stratēģiski plānot un pieņemt lēmumus. Race Around the World ir interaktīva mācīšanās platforma, kurā dalībniekiem jāiegūst informācija, kritiski jādomā un jāsalīdzina savs risinājums ar citu komandas dalībnieku risinājumiem. Uzdevumā ir ierobežoti laika resursi, un komandas saprot, ka saziņa tiešsaistē nav tas pats, kas saziņa klātienē. Veiksmīga rezultāta sasniegšanai komandām jāprot aktīvi klausīties, jāspēj interpretēt saņemtā informācija, jāprot vērot cilvēku sejas mīmikas un precīzi un nepārprotami jānodod sava ziņa.Remote Team Activity

Piedāvājums attālinātām komandām

Ja jūsu komanda šobrīd nevar atrasties vienā un tajā pašā pilsētā vai fiziskā telpā, izmēģiniet šīs aktivitātes tiešsaistes versiju, kas īpaši izstrādāta virtuālām komandām. Tā palīdzēs iesaistīt, motivēt un savienot cilvēkus, kas strādā attālināti. Dalībnieki varēs sazināties, izmantojot tiešsaistes konferenču platformas, un mūsu pieredzējušais vadītājs atbalstīs dalībniekus procesa laikā. Sazinieties ar mums un uzziniet, kā mēs varam pielāgot šo uzdevumu, lai tas atbilstu tieši jūsu attālinātās komandas vajadzībām!

Nosūtīt pieprasījumu