Race Around the World

Jautrs skrējiens apkārt pasaulei komandām, kas strādā attālināti.

1 - 1.5 stundas
Iekštelpās
Konkurence / Sadarbība
8 - Neierobežoti

Par

Race Around the World ir tiešsaistes komandas veidošanas aktivitāte, kas ir īpaši paredzēta attālinātām jeb virtuālām komandām. Komandas darbojas mūsu populārajā Go Team lietotnē, ko var izmantot uz jebkuras ierīces un jebkurā vietā. Race Around the World ir trīs līmeņi. Katrā no tiem komandām jāpilda aizraujoši un jautri uzdevumi.

Katrai komandai ir jāizvēlas viens pasaules apceļotājs. Spēlētāji, sazinoties ar savu komandu video konferences platformā, palīdz pasaules apceļotājam atrast pareizo ceļu. Lai veiksmīgi izpildītu visus trīs spēles līmeņus un iegūtu maksimālo punktu skaitu, komandām jāpievērš uzmanība platformas ziņojumiem un rūpīgi jāpēta spēles karte. Šo spēli īpaši aizraujošu padara ierobežotais laiks un resursi.

Mācību rezultāti

Race Around The World palīdz attīstīt prasmes, kas nepieciešamas, strādājot no mājām. Tā kā sasniedzamie mērķi tiek atklāti tikai spēles laikā un situācijas mainās ļoti ātri, komandām jāspēj ātri un stratēģiski plānot un pieņemt lēmumus. Race Around the World ir interaktīva mācīšanās platforma, kurā dalībniekiem jāiegūst informācija, kritiski jādomā un jāsalīdzina savs risinājums ar citu komandas dalībnieku risinājumiem. Uzdevumā ir ierobežoti laika resursi, un komandas saprot, ka saziņa tiešsaistē nav tas pats, kas saziņa klātienē. Veiksmīga rezultāta sasniegšanai komandām jāprot aktīvi klausīties, jāspēj interpretēt saņemtā informācija, jāprot vērot cilvēku sejas mīmikas un precīzi un nepārprotami jānodod sava ziņa.Related Testimonial

As a planner and trying to juggle many tasks leading up to our first global virtual event, I felt very comfortable and confident that the team would successfully operate the game for our 350 participants, and they did just that and more! Truly went over and above my expectations. Very accommodating, detail oriented and highly energized. Our attendees loved the Race Around the World Experience, we received such awesome positive feedback!!

CWT Meetings & Events

remote teams

Remote Team Activity

This activity has been designed for people who work remotely. Your team may be working from home, in different regional office locations or in different countries! Love the theme but want a face to face or hybrid solution? Get in touch to find out how we can customise this experience for your team.

web or app


Web and App based remote team building programs

Did you know we offer activities on both web and app? Ask us which remote programs suit your situation.


Nosūtīt pieprasījumu