respect

Veiksmīgam līderim nepieciešamās prasmes

Publicēja Esther Daniel, 2020. gada 3. febr.

Līderība ir cilvēku vadība - tās mērķis ir motivēt cilvēkus un palīdzēt viņiem izmantot visu savu potenciālu kopējo mērķu sasniegšanai.

"Efektīvi uzņēmumu līderi ne tikai rada vīziju, bet arī izskaidro to, veido emocionālu piederības sajūtu tai un nenogurstoši virzās uz tās sasniegšanu." - Džeks Velšs

Līderiem ir jāspēj saskatīt "lielā bilde", un tieši vīzija ir tā, kas palīdz fokusēties un pievērst uzmanību lietām, kas ir kritiski svarīgas plānoto rezutātu sasniegšanai.

Līderi spēj radīt inovatīvas un radošas idejas, ņemot vērā visu pušu perspektīvas. Lai to izdarītu, līderi rūpīgi pārdomā savu rīcību un katru problēmu ar risina ar ziņkārību un bērnam raksturīgu zinātkāri, izvairoties no aizspriedumiem. Līderi velta laiku, lai izstrādātu stratēģijas un identificētu iespējamos ar darbinieku savstarpējo komunikāciju saistītos šķēršļus uzņēmumā. Līderi nav nelokāmi, viņi spēj mainīt savu domāšanu un ir atvērti izmaiņām, ja mainās apstākļi. Viņi novērtē visu ieinteresēto pušu viedokli, ieklausās šo cilvēku padomos un pieņem objektīvus un taisnīgus lēmumus.

Kad līderi zina savu stratēģiju un ceļu uz vīziju, viņi ar pārliecību cenšas to sasniegt. Līderiem ir drosme pastāvēt par saviem lēmumiem un rīcību. Viņi spēj skaidri nodot vīziju citiem, pamatojot tās nepieciešamību un radot piederības sajūtu. Viņi izvirza mērķus un dara visu, lai komandām būtu skaidras darba prioritātes. Ja komandas dalībnieki sajūt, ka līderis ir pārliecināts par saviem lēmumiem un apgalvojumiem, viņos rodas motivācija tos atbalstīt.

clear communication

"Līdera kvalitāti atspoguļo viņu pašu uzstādītie standarti." - Rejs Kroks

Veiksmīgi līderi sevi pazīst. Viņi pieņem pārdomātus lēmumus saskaņā ar savu būtību un principiem, kam viņi tic. Viņi strādā mērķtiecīgi un aizrautīgi. Krīzes situācijās līderiem piemīt augsta emocionālā inteliģence, un viņi spēj apzināti rīkoties, ņemot vērā intuīciju. Sociālā apziņa un skaidra komunikācija palīdz līderiem vadīt un atrisināt konfliktsituācijaas. Līderu nesatricināmība un pozitīvā attieksme ir piemērs pārējai komandai.

"Svarīgākā līderu īpašība ir godīgums." - Dvaits D. Eisenhovers

Lai iedvesmotu citus sasniegt vairāk, līderiem jābūt pilnībā godīgiem un uzticīgiem savām vērtībām. Līderi vada, rādot piemēru, un ir pilnībā atbildīgi par savu rīcību.

Veiksmīgi līderi zina, cik svarīgi ir pazīt savu komandu. Viņi attīsta katra darbinieka kompetences, kā arī izprot katras personas stiprās un vājās puses. Viņi ieklausās un efektīvi komunicē ar katru no darbiniekiem, palīdzot viņiem sasniegt labākos rezultātus. Viņu apzinātība jeb spēja būt "te un tagad", palīdz viņiem rīkoties ar līdzjūtību, laipnību un empātiju.

Līderi rada uzticības pilnu vidi, kurā cilvēki zina, kas no viņiem tiek sagaidīts, kur var izmantot savas stiprās puses un kur saņem atzinību par savu ieguldījumu. Veidojot drošu un iekļaujošu darba vidi, līderi iedvesmo cilvēkus uzņemties izsvērtus un pozitīvus riskus.

leading the way

Komandas veidošanas aktivitātes līderisma prasmju attīstībai

Veiksmīgi līderi dara visu, lai iepazītu savas komandas ārpus ierastās darba vides. Arī līderi, kas vada virtuālas komandas, cenšas radīt apstākļus, lai satiktu savas komandas personīgi.

Viena no līdera iespējām savas komandas labākai iepazīšanai ir komandas veidošanas pasākumi. Izmēģiniet Quickfire, kurā komandas dalībniekiem jāizmanto savas stiprās puses, problēmu risināšanas spēli Beat the Box vai virtuālās realitātes spēli The Infinite Loop, kas fokusējas uz grupas dinamiku un ļauj komandas dalībniekiem diskutēt, izveidot un paveikt!

Tiem, kas vēlas attīstīt savu darbinieku līderības prasmes, ir vērts izmēģināt spēļu metodes. Ir pierādīts, ka spēļu metodoloģija ir ātrāka un efetīvāka metode dažādu prasmju atīstībai ilgtermiņā. Viena no līderību veicinošām komandas veidošanas aktivitātēm ir Peak Performance, kurā darbiniekiem jāstrādā vienotā komandā, lai vadītu ekspedīciju uz Everesta virsotni.

Iepazīsties ar mūsu piedāvātajām komandas veidošanas aktivitātēm te vai sazinieties ar mūsu draudzīgo komandu, kas ar prieku palīdzēs izstrādāt labāko komandas veidošanas pasākumu jūsu darbiniekiem.

Esther Daniel

Partneru iesaistīšanas stratēģijas vadītāja

Organizatoriskās efektivitātes nodrošināšana, izmantojot tīkla partneru iesaistīšanas stratēģijas.

Visi raksti

Lesakām izlasīt