indoor team building activities

Komandas veidošana telpās - palīgs tavam biznesam

Publicēja Guy Baker, 2019. gada 18. marts

Darbinieku produktivitāte ir viens svarīgākajiem biznesa izaugsmes faktoriem un, tā kā ikdienā biznesu galvenokārt nodrošina darbinieki nevis augstākā vadība, jebkura biznesa izaugsmi lielā mērā nosaka tieši darbinieku efektivitāte.

Produktivitāte ir cieši saistīta ar darbinieku apmierinātību. Neskaitāmos pētījumos un zinātniskos rakstos ir secināts, ka laimīgāki darbinieki strādā produktīvāk, tāpēc katram darba devējam jārūpējas, lai viņa darbinieki būtu laimīgi un motivēti. Kā to panākt?

Lielisks risinājums ir dažādas komandas veidošanas aktivitātes telpās. Profesionāli izstrādāti komandas veidošanas pasākumi sniedz darbiniekiem jaunu enerģiju, kā arī veido piederības sajūtu uzņēmumam. Un kas vēl - šie pasākumi palīdz apgūt jaunas prasmes, ko darbinieki vēlāk var izmantot savā ikdienas darbā.

Kāpēc komandas veidošana ir tik efektīva?

Komandas veidošana ir apmācību metode, kuras mērķis ir veicināt cilvēku savstarpējo sadarbību un piederību uzņēmumam. Lai arī kādā jomā komanda strādātu, maksimāla komandas potenciāla sasniegšanai ir nepieciešama efektīva sadarbība.

Komandas potenciāla atklāšana var būt liels izaicinājums - galvenokārt tāpēc, ka uzticēšanos un piederību nevar radīt mākslīgi. Komanda darbosies efektīvi tikai un vienīgi tad, ja starp tās dalībniekiem būs patiesas attiecības.

Komandas veidošanas aktivitātēs parasti tiek izmantoti izaicinoši uzdevumi, kuros komandai kopā jāatrisina kāda problēma. Uzdevuma izpildīšana viemēr rada daudz prieka, tāpēc cilvēki saglabā interesi un aktīvi piedalās. Lai atrisinātu izaicinājumu, komandai jāizmanto savas prasmes, jāiepazīst vienam otrs un jāstrādā kā "vienotam mehānismam".

indoor team building activities

3 iemesli, kāpēc organizēt komandas veidošanu telpās

Profesionāli izstrādātas komandas veidošanas aktivitātes telpās palīdz attīstīt darbinieku prasmes un veicina sadarbību ārpus ierastās darba vides. Zemāk esam aprakstījuši 3 galvenos iemeslus, kāpēc biznesam būtu nepieciešama efektīva komandas veidošana.

1. Morāle

Uzņēmumi ir vieta, kur satiekas daudz dažādu cilvēku, radot sarežģītu ekosistēmu. Šādā vidē jebkura uzvedības maiņa vai emocijas var ātri radīt ķēdes reakciju, ietekmējot produktivitāti un komunikāciju visā uzņēmumā.

Šādas situācijas var rasties, ja darbinieki neizprot savu lomu uzņēmumā vai ja uzņēmuma vērtības neatbilst personīgajām vērtībām. Ja kāds no kolektīva ir zaudējis iedvesmu strādāt, bieži šī sajūta neapzināti tiek pārnesta uz citiem darbiniekiem un vienā brīdī var ietekmēt visa uzņēmuma darbību. Šādos apstākļos samazinās produktivitāte, ieņēmumi un kopējā biznesa izaugsme.

Komandas saliedēšanas pasākumi maina darba ikdienu, kā arī iedrošina darba devējus novērtēt savus darbiniekus. Ar pozitīvām emocijām piepildīts pasākums rada atklātu vidi, kurā darbinieks atkal novērtē savu darba devēju, kā arī gūst jaunu iedvesmu darbam uzņēmumā un izjūt piederību uzņēmuma vērtībām.

Pozitīvās emocijas darba kolektīvā izplatās tikpat ātri kā negatīvās, tāpēc komandas veidošanas pasākumi pozitīvā gaisotnē var ātri mainīt ikdienas vidi uzņēmumā.

indoor team building activities

2. Mācīšanās

Lai arī komandas veidošanas pasākumu pamatā ir izaugsmes un sadarbības veicināšana, profesionāli komandas veidošanas pasākumi rada arī efektīvu mācīšanās vidi.

Daudzas apmācības iekļauj tradicionālo pieeju - lekcijas, prezentācijas, tēmu analīzi - tomēr šādā veidā netiek attīstītas būtiskas kompetences, piemēram, līderība, problēmu risināšana, analīze un komandas darbs. Šīs prasmes nevar iemācīt nevienā seminārā vai treniņā, tās ir jāpiedzīvo! Teorija var būt tikai kā papildinošs elements. Komandas veidošanas pasākumi ir lieliska vide, kurā komanda var izmēģināt un attīstīt iepriekš minētās prasmes.

Mūsu telpu komandas veidošanas aktivitātes tiek pielāgotas katra klienta izvirzītajiem mācīšanās mērķiem. Ja esat novērojis, ka jūsu uzņēmumā trūkst komunikācijas un līderības, jūs varat pasūtīt komandas veidošanas pasākumu, kas īpaši veicinās tieši šo prasmju attīstību. Pasākuma laikā darbinieki ne tikai attīstīs šīs prasmes, bet arī kļūs par vienotāku un efektīvāku komandu.

indoor team building activities

3. Vienotība

Veiksmīga biznesa pamatā ir komandas vienotība un komandas sajūta. Ja darba devējs aktīvi palīdz sekmēt komandas komunikāciju un lojalitāti, pastāv lielāka varbūtība, ka komanda strādās efektīvāk, ietekmējot kopējo biznesa attīstību.

Tāpat pasākuma laikā attīstītās komandas darba prasmes palīdzēs uzlabot darbinieku apmierinātību, stiprinās attiecības ar citiem darbiniekiem, kā arī efektīvi uzlabos darba vides klimatu.

indoor team building activities

Noslēgumā...

Komandas veidošanas aktivitātes veido attiecības starp cilvēkiem. Izklausās vienkārši, bet tieši attiecības ir tās, kas palielina apmierinātību ar darbu, veicina produktivitāti, inovāciju un mērķtiecīgu darbību. Vienlaikus komandas veidošanas pasākumu laikā attīstītās prasmes var palīdzēt ikdienas darba kvalitātes uzlabošanai.

Kas jādara, lai noorganizētu komandas saliedēšanu

Catalyst Team Building mērķis ir radīt priecīgākus un laimīgākus darbiniekus! Mūsu komandas veidošanas pasākumi ir pielāgoti dažādām biznesa un darba devēju vajadzībām, un tajos ir lieliski apvienots prieks un aktivitātes, kas palīdz sasniegt uzņēmuma un darbinieku mācīšanās mērķus.

Mēs palīdzam uzņēmumiem radīt vidi, kurā ir augsta produktivitāte un darbiniekiem patīk savs darbs. Mūsu profesionālā komandas veidošanas pasākumu komanda izstrādās tieši jums piemērotu kvalitatīvu programmu jebkurā pasaules valstī!

Vēlies uzzināt vairāk? Iepazīsties ar mūsu piedāvātajiem komandas veidošanas pasākumiem telpās vai sazinies ar mums!

Guy Baker

Catalyst Global dibinātājs un direktors

Guy Baker skaidri redz komandas veidošanas koncepciju izveidi un attīstību, un ir gatavs pārliecināt pasauli par to ieguvumiem.

Visi raksti

Lesakām izlasīt