In the Picture - Remote

Jautrs uzdevums, kā atklāt katra cilvēka unikalitāti un komandas kopīgo identitāti

30 minūtes - 1 stunda
Iekštelpās
Sadarbība
40 - Neierobežoti

Par

Uzdevums Picture – Remote ir īpaši paredzēts tām attālinātajām komandām, kas vēlas diskutēt par kopīgo identitāti un atklāt to. Dalībniekiem ir jāuzņem vairāki selfiji jeb pašportreti, kas vēlāk tiek apkopoti video un parādīti pārējai komandai. Dalībnieki saņem skaidras instrukcijas par fotogrāfiju virzienu, fona krāsu un termiņu, kurā tās jāiesniedz. Lai izpildītu norādījumus, dalībniekiem jābūt radošiem un savā apkārtnē jāatrod atbilstošas fotogrāfiju uzņemšanas vietas. Pēc fotogrāfiju apkopošanas tiek izveidots video, un tā pimizrāde notiek tiešsaistes saziņas platformā, piedaloties visiem dalībniekiem. Sākumā video ātri tiek parādītas visas viena dalībnieka sejas, pēc brīža parādās arvien vairāk seju un visbeidzot...kamera attālinās, atklājot iespaidīgu komandas dalībnieku kopbildi.

Mācību rezultāti

Picture – Remote ir jautrs komandas saliedēšanas uzdevums ar efektīviem mācīšanās rezultātiem. Būtiski, ka fotogrāfiju noteikumus var pielāgot dažādiem mērķiem, piemēram, uzņēmuma vērtību vai kultūras aktualizēšanai vai arī kolēģu tuvākai iepazīšanai. Šis uzdevums palīdz komandas dalībniekiem diskutēt par kopīgas identitātes nozīmi un iespēju to attīstīt virtuālās komandās. Tāpat to var izmantot kā metodi, lai iedrošinātu dalībniekus atklāt savu unikalitāti fotogrāfijas formātā un radīt grupas atvērtību. Pēdējā fotogrāfiju vizualizācija uzsver kopīgās identitātes un katra cilvēka unikalitātes nozīmi. Uzdevums liek dalībniekiem būt radošiem un izpaust savu unikalitāti fotogrāfijās. Tā kā fotogrāfiju uzņemšanai ir noteiktas vadlīnijas, In The Picture veicina izpratni par cilvēku uztveres nozīmi efektīvā attālinātas komandas komunikācijā.

remote teams

Remote Team Activity

This activity has been designed for people who work remotely. Your team may be working from home, in different regional office locations or in different countries! Love the theme but want a face to face or hybrid solution? Get in touch to find out how we can customise this experience for your team.

web or app


Web and App based remote team building programs

Did you know we offer activities on both web and app? Ask us which remote programs suit your situation.


Nosūtīt pieprasījumu