BNZ Situation Room uzdevumā vērtē potenciālos dabiniekus

Publicēts 2019. gada 1. jūn.

Mērķi

Jaunzēlandes Bankai, kas ir dibināta 1861. gadā un šobrīd ir viena no vadošajām bankām Jaunzēlandē, bija nepieciešams simulācijas uzdevums jauno darbinieku novērtēšanai. Banka ir izveidojusi darbinieku novērtēšanas centru, kas veic potenciālo darbinieku izvērtēšanu, piemēram, organizē individuālas intervijas, grupas prezentācijas un izvērtē darbinieka darbu komandā. Šis centrs meklēja programmu, kuras laikā varētu novērtēt potenciālos darbiniekus, kā arī kura dotu iespēju veikt pašvērtējumu, diskutēt un sniegt atgriezenisko saiti.

Risinājums

Situation Room uzdevumā, kas vienā dienā tika organizēts divas reizes, kopā piedalījās 24 dalībnieki. Situation Room izstrādāja Catalyst Global Jaunzēlandes partneris Team Up Events, un tas ir viens no jaunākajiem uzdevumiem uzņēmuma darbinieku kompetenču uzlabošanai. Uzdevuma pamatā ir globāls izaicinājums, kas komandām jāatrisina, balstoties uz reāllaika video sniegto informāciju. Komandām jāizpēta nelikumīgas tirdzniecības gadījums, noskaidrojot, kas notika, kur notika, kad notika un kas to izdarīja.

Situation Room uzdevums īpaši veicina efektīvu rīcību ierobežotā laikā un stresa apstākļos un ļauj sasniegt šādus mācīšanās mērķus:

  • Koordinēta komunikācija: uzdevums veicina lomu sadali, skaidru, precīzu un koordinētu komunikāciju, kā arī mērķtiecīgu darbību kopīga mērķa sasniegšanai.
  • Ātra un efektīva domāšana: uzdevums uzlabo komandas darba ātrumu un pielāgošanās spēju, proti, spēju atrast efektīvākos rīcības modeļus, kā arī saprast, ka lietas, kas ir svarīgas "šodien", "rītdien" var pilnībā mainīties.
  • Situācijai atbilstoša līderība: uzdevums palīdz identificēt grupas rīcību konkrētās situācijās un vidēs, kā arī atrast piemērotāko līderības modeli uzdevuma atrisināšanai.

Pēc uzdevuma risināšanai atvēlētā laika beigām dalībnieki kopīgi izvērtēja komandas darbu, kā arī uzdevuma laikā gūto mācīšanās pieredzi.

Rezultāti

Situation Room laikā BNZ bija iespēja novērtēt potenciālo darbinieku personīgās un komandas darba kompetences, īpašības, kā arī darba efektivitāti simulācijas spēles apstākļos. Diskusiju laikā dalībnieki uzsvēra, ka šī sarežģītā uzdevuma atrisināšanai bija nepieciešama koordinēta pieeja, kā arī atzina, ka uzdevuma laikā pieejamo informāciju nevarēja atcerēties viens cilvēks. Tā kā uzdevumam bija laika limits, dalībniekiem bija jānovērtē situācijas izmaiņas ļoti ierobežotā laikā, bija jāstrādā ātri un precīzi, kā arī bija efektīvi jāsadala lomas un uzdevumi. Šī programma bija patiesi noderīgs instruments gan vērtētājiem, gan dalībniekiem.
Visi klientu stāsti