Net-Work

Kopīgo ideju mākslas darbs

10 - 30 minūtes
Iekštelpās un brīvā dabā
Sadarbība
10 - Neierobežoti

Par

Net-work ir jautrs uzdevums, kas palīdz iesaistīt visus komandas dalībniekus un iedrošina cilvēkus izteikt savu viedokli. Komandām tiek dota noteikta tēma un ar šo tēmu saistīti vārdi. Dalībniekiem no šiem vārdiem jāizvēlas tie, kas viņiem visvairāk saistās ar doto tēmu. Dalībnieku izvēlētie vārdi tiek savienoti uz mākslas darba papīra, un dalībnieki savā starpā diskutē par tiem. Savstarpēji saistītie rezultāti uzdevuma vadītājam parāda krāsainu vizuālo materiālu, kas palīdz pārrunāt un izvērtēt uzdevumu. Visvairāk un vismazāk savienotie punkti dod noderīgus datus par konferences tēmu aktualitāti, kopīgām vērtībām vai tieši pretēji - viedokļu atšķirībām.

Mācību rezultāti

Dalīšanās ar idejām nepiespiestā gaisotnē rada patiesi izcilus mākslas darbus! Šis uzdevums palīdz "salauzt ledu" un veicina brīvas sarunas. Savienojot apgalvojumus ar vārdiem, visi dalībnieki "piedalās" kopīga mākslas darba radīšanā, kas atpoguļo izvēlēto tēmu. Dalībnieku aizrautīgās diskusijas veido interaktīvo mākslas darbu. Aktivitātes noslēgumā jūs varat veikt psihoanalītisku un psihosociālu NET-WORK vārdu mākoņa analīzi, iegūstot noderīgu informāciju par izvēlēto tēmu.

Nosūtīt pieprasījumu