Sociālā atbildība

Catalyst Latvija ir Catalyst tīkla biedrs. Tas ļauj piedalīties globālā sociālā iniciatīvā Buy1GIVE1 un radīt pievienoto vērtību cilvēkiem un sabiedrībām. Katrs Catalyst Latvija komandas veidošanas programmas dalībnieks sniedz savu ieguldījumu nevalstiskās organizācijas B1G1 darbības nodrošināšanai.

ANO ilgtspējīgas attīstības mērķi

ANO Ilgtspējīgas attīstības programmas 2030, ko 2015. gadā ir apstiprinājušas visas ANO dalībvalstis, mērķis ir radīt vienotu pamatu cilvēku un planētas labklājībai un mieram tagad un nākotnē.

Tās pamatā ir 17 Ilgtspējīgas attīstības mērķi, un tā aicina attīstības un jaunattīstības dalībvalstis uz nekavējošu rīcību starptautiskā partnerībā. Lai mazinātu nabadzību un citus zaudējumus, programma aicina veidot stratēģijas veselības, izglītības, vienlīdzības un ekonomikas izaugsmes veicināšanai, vienlaikus veicot darbības klimata pārmaiņu un okeānu un mežu aizsardzības jomā.

Mūsu ieguldījums ANO mērķu sasniegšanā

Catalyst misija ir pozitīvi ietekmēt uzņēmējdarbību un cilvēkus, nodrošinot komandas veidošanas pasākumus. Un mēs darām vēl vairāk - daļu mūsu programmu ienākumu mēs ziedojam projektiem, ko B1G1 novērtējis kā īpaši nozīmīgus.

B1G1, piesaistot līdzekļus, ļauj arī mums piedalīties ANO 17 Ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanā - nabadzības, nevienlīdzības, netaisnības un klimata pārmaiņu mazināšanā līdz 2030.gadam.

UN Sustainable Development Goals

Uzņēmumi - svarīgi pozitīvo pārmaiņu radītāji mūsdienu pasaulē

Mūsu dalība B1G1 nozīmē, ka mēs esam daļa no uzņēmumu kopienas, kas vēlas veicināt pozitīvas izmaiņas pasaulē. Ziedošana Ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanai mūsu darbam piešķir īpašu pievienoto vērtību un nozīmi. Tā iedvesmo un vada mūsu darbu pozitīvas pasaules veidošanā.

access to clean water

B1G1 - unikāls ziedošanas modelis

Mēs patiesi iesakām iepazīties ar B1G1 darbu. Atšķirībā no klasiskajiem ziedošanas modeļiem, B1G1 palīdz maziem un vidējiem uzņēmumiem sasniegt lielāku sociālo ietekmi. Tas aicina iekļaut sociāla rakstura aktivitātes uzņēmumu ikdienas darbā, tā veicinot unikālus ziedošanas stāstus. Tas nozīmē, ka katra biznesa darbība (un tā rezultātā arī visas jūsu ikdienas darbības), arī tad, ja tā ir 1 centu vērta, var pozitīvi ietekmēt cilvēku dzīves mūsu pasaulē.

giving with B1G1

Maģiskais aplis

Šī pieeja ļauj Catalyst izveidot tādu kā ‘maģisko apli’: mēs izstrādājam lieliskas spēles, pozitīvi mainām uzņēmumus un to darbiniekus, kā arī visi kopā radām pozitīvas pārmaiņas sabiedrībā.

Mūsu ieguldījums ANO mērķu sasniegšanā

B1G1 SDG


B1G1 SDG


B1G1 SDG


B1G1 SDG


B1G1 SDG


B1G1 SDG


B1G1 SDG


B1G1 SDG