peak performance planning

Elastīga plānošana maksimālai veiktspējai

Publicēja Guy Baker, 2017. gada 6. febr.

Peak Performance ir Catalyst Global jaunākais novatoriskais mācību līdzeklis. Tas izmanto Everesta ekspedīcijas simulāciju lai apmācītu komandas, kā veidot plānus, kas turpmāk var būt efektīvi pielāgoti strādājot ar mainīgām situācijām.

Negaidīto notikumu plānošana

Korporatīvā vide un kalnu treks var šķist pilnīgi dažādi, tomēr veidi, kā komandām jāsadarbojas lai gūtu panākumus, abos gadījumos ir vienādi.

Alpīnistiem daudzas plāna daļas ir fiksētas, bet dažām plāna daļām jābūt elastīgām. Laika apstākļi ātri mainās. Klienti, kuriem šķiet ir liela pieredze un labs fiziskās sagatavotības līmenis, var izgāzties kalnu virsotnē. Tomēr komanda var izcili sagatavoties negaidītam, bieži atkātojot "ko darīt, ja" scenārijus pirms nokļūšanas kalnā.

"Mēs devāmies uz šo kalnu ar lielisku plānu, elegantu plānu," amerikāņu alpīnists David Finlay Breashears tika citēts 2006.gadā, vadot „Vadības mācības no izdzīvojušajiem” (Leadership Lessons from Survivors).

“Labs plāns ļauj jums būt apķērīgiem, nav iestrēdzis. Mūsējais deva mums iespēju … pieļāvumiem.”

Arī uzņēmējdarbībai jābūt elastīgai, lai mainītu projektu pa ceļam, kā arī uzlabotu noteikumus un prasības. Ja komandas kļūst pārāk nostiprinājušās plānā, tās kļūst par neaizsargātām pret to, ka tās nespēj efektīvi reaģēt uz pārmaiņām uzņēmējdarbības vidē. Pielāgojot dažādus scenārijus, komandas var pielāgoties mainīgajiem apstākļiem praktiski pielietotā veidā, redzot, kas notiek un kas ir jāorganizē, lai vienkāršotu problēmu risināšanas procesu un padarītu progresu par vairāk redzamu.

Līdzsvarota pieeja plānošanai

Uzņēmējdarbībā, tā kā kāpšana uz kalniem, ir obligāti jānosaka pasākumi, kas vajadzīgi, lai panāktu progresu. Galvenie panākumi jebkurā projektā - noteikt laiku pamatotam darbībām un starpposma mērķu noteikšanai. Taču sīkākas iekļaušanās detaļās arī var radīt nevajadzīgo rīcību neparedzētu problēmu gadījumā, ietekmēt komandas morālo noskaņojumu, un galu galā virzība uz kopīgu mērķi tiks pakļauta riskam.

Gatavojoties kāpt Everestam, plānošana un apmācība aizņem mēnešus, dažkārt gadus: ir jāizvēlas īsti cilvēki ar vajadzīgām zināšanām un prasmēm, alpīnistiem jābūt fiziski sagatavotiem, jāapgūst finanšu plānošana, jāiegādājas vajadzīgais aprīkojums. Faktiskas ekspedīcijas plāni un maršruti jāveido, balstoties uz plašu pētījumu rezultātiem. Pēc tam jau kalnos, kad laika apstākļi mainās, ir traumās, iekārtā ir pazaudēta vai salauzta, komanda var tikt izsista no sliedēm. Komandai ir jānāk kopā, lai risinātu šīs problēmas, sazinoties efektīvi starp viens otru, uzturēties mierīgi un pozitīvi, kā arī grozīt sākotnējo plānu, lai labāk reaģētu uz izmainītām faktoriem.

“Mums nācās kāpt ievērojot kalna grafiku, nevis mūsu," teica Breashears

Uzņēmējdarbības vidē apstākļi bieži mainās un reti sastopas ar cilvēku vajadzībām, bet ne mazāk tie arī apdraud komandas galvenā mērķa vispārējos panākumus.

Jautri un aizraujoši, Peak Performance nostāda dalībniekus situācijā, kas prasa kvalificētu plānošanu un komandu komunikāciju, vienlaikus prasot plāna elastīgumu, izprotot un ņemot vērā neskaitāmas situācijas izmaiņas, kas varētu radīt iespējamos šķēršļus. Tas atstāj dalībniekus ar apzinātību, cik svarīgi ir elastīgi plānot lai gūtu panākumus.

Guy Baker

Catalyst Global dibinātājs un direktors

Guy Baker skaidri redz komandas veidošanas koncepciju izveidi un attīstību, un ir gatavs pārliecināt pasauli par to ieguvumiem.

Visi raksti

Lesakām izlasīt