cross departmental cooperation

Komandas veidošana uzņēmuma nodaļu sadarbībai

Publicēja René Wittek, 2019. gada 6. maijs

Lai efektīvi sadalītu veicamos uzdevumus un pieejamos resursus, industrializācijas laikmetā vairums uzņēmumu veido dažādas organizatoriskās struktūras.

Tomēr svarīgi saprast, ka uzņēmuma iekšējā struktūra var radīt ne tikai ieguvumus, bet arī dažādus izaicinājumus. Lai uzņēmums strādātu efektīvi, visām tā struktūrām jādarbojas kā vienotam mehānismam. Tas savukārt nozīmē, ka uzņēmumam jāpamana un laikus jārisina ar struktūru saistītas problēmas. Uzņēmumos parasti ir izstrādātas detalizētas struktūrshēmas, kas uzskatāmi parāda uzņēmumā izveidoto struktūru savstarpējo sadarbību, taču realitāte var būt pilnīgi cita.

Lai darbinieki un uzņēmuma iekšējās struktūras veiksmīgi sadarbotos, nepietiks tikai ar labas struktūras izveidošanu. Svarīgi ir izveidot tādu vidi, kurā darbinieki VĒLAS sadarboties.

cross functional cooperation

Nodaļa - sociāla grupa?

Socioloģijā un sociālajā psiholoģijā ir identificēti vairāki faktori, kas var apgrūtināt sadarbību starp dažādām grupām, piemēram, stereotipi, psiholoģiska piederība konkrētai grupai (in-group) vai tieši pretēji - nespēja identificēt sevi kā konkrētas grupas biedru (out-group). Lai arī šie fenomeni pilnībā neizskaidro grupu sadarbības šķēršļus, tie norāda, ka konkrētas grupas dalībniekiem nereti ir aizspriedumi pret citu grupu dalībniekiem.

Neskaitāmi pētījumi un eksperimenti pierāda, ka piederību konkrētai grupai sekmē atsevišķo elementu sociālā līdzība - piemēram, izglītības līmenis, ienākumi, dzimums, ādas krāsa, hobiji u.c. Tas vērojams arī uzņēmumos - proti, nodaļu darbiniekiem visdrīzāk ir līdzīgi izglītības, ienākumu līmeņi un citi vienojoši faktori, kas rada nodalītas sociālās grupas.

Piederība grupai un stereotipi

Psiholoģiskā piederība grupai (in-group) parasti ir daudz izteiktāka par nepiederēšanu grupai (out-group). Uzņēmumos šis fenomens var izpausties dažādos veidos.

Darbavietā bieži dzirdēti it kā ar humoru izteikti citu nodaļu darbinieku apzīmējumi - “tie IT tārpi”, “tie tur augšā”, “tie burta kalpi”. Tāpat bieži neveiksmes, piemēram, nesasniegta mērķa gadījumā tiek vainoti citu nodaļu darbinieki - "MĒS būtu varējuši izdarīt labāk, ja vien grāmatvedība nebūtu visu nokavējusi", "MĒS būtu pārdevuši jauno produktu sēriju, ja vien mārketinga nodaļa būtu strādājusi efektīvāk". Šāda veida "out-group" tipa domāšana var radīt vidi, kurā nodaļu darbinieki nevēlas savā starpā sadarboties.

Bieži šādu attieksmi un atsevišķu grupu izolēšanos rada aizspriedumi. Šādā gadījumā sadarbība starp dažādām nodaļām vairs nebūs efektīva - arī tad, ja uzņēmumā būs izveidota efektīva, it kā "darboties spējīga" struktūra.

Lai novērstu šādas situācijas, uzņēmumiem regulāri jāorganizē kopīgi komandas veidošanas pasākumi, kuru laikā dažādu nodaļu darbiniekiem būs jāstrādā vienā komandā, risinot kopīgu izaicinājumu. Šādi pasākumi dod iespēju analizēt sadarbību starp uzņēmuma nodaļām vai citām struktūrām.

cross departmental cooperation

"Beat the Box" - uzņēmuma nodaļu sadarbībai

Komandas veidošanas uzdevumā Beat the Box grupa tiek sadalīta mazākās komandās. Katra no tām saņem aizvērtu kasti. Pirms uzdevuma veikšanas komandas noskatās īsu, aizraujošu video par aktivitāti: tajā noslēpumaina balss izaicina komandas dalībniekus 90 minūšu laikā atrisināt kastes uzdevumu un apstādināt taimeri. Visi uzdevuma atrisināšanai nepieciešamie instrumenti ir ieslēgti kastē un tajā esošajos aizslēgtajos čemodānos. Lai atslēgtu kasti, komandai jāatrisina vairākas mīklas. Tā kā šo uzdevumu vienlaicīgi veic vairākas komandas, sākumā dalībnieki domā, ka uzdevuma pamatā ir sacensība starp komandām, tomēr beigās atklājas, ka visām komadnām ir vieni un tie paši materiāli un nav norādes par sadarbību.

Sākumā komandas parasti cenšas iespējami ātri atvērt savu kasti un čemodānus, tomēr spēles gaitā komandas saprot, ka taimera apstādināšanai nepieciešama informācija no citām komandām. Un te arī ir galvenā uzdevuma atslēga - lai laicīgi apturētu taimeri (noteiktā termiņā sasniegtu uzņēmuma mērķus), komandām (uzņēmuma nodaļām) ir jānodod informācija par iegūtajiem rezultātiem (uzņēmuma sasniegumiem) pārējām komandām.

Komandas veidošana veicina sadarbību starp uzņēmuma nodaļām

Komandas veidošanas aktivitātes palīdz uzlabot sadarbību starp nodaļām divos veidos - pirmkārt, to laikā kopējā grupa tiek sadalīta mazākās grupās, kurās ir dažādu nodaļu darbinieki. Kopīga darbošanās viena mērķa sasniegšanai var mazināt aizspriedumus un "in-group" tipa domāšanu un uzvedību. Otrkārt, šo uzdevumu laikā dalībniekiem tiek netieši atgādināts, ka uzņēmuma mērķu sasniegšana nebūs iespējama bez visu iesaistīto struktūru mērķtiecīgas sadarbības.
René Wittek

Creator of Beat the Box & Founder of Spielgestalter

Rene Wittek is a social psychologist who enjoys identifying current challenges companies are facing and looking for innovative ways to tackle them.

Visi raksti

Lesakām izlasīt