Samsung veido komandu ar Red Alert

Publicēts 2019. gada 6. maijs

Saruna ar Samsung personāldaļas vadītāju Ciler ay, Turcija

Kas šodien piedalījās komandas veidošanas pasākumā?

Pasākumā piedalījās jaunieši, kas nesen pabeiguši studijas, vecāko kursu studenti un doktorantūras studenti, kas šobrīd izstrādā doktora disertāciju.

Kāpēc izvēlējāties tieši Red Alert?

Tā kā Samsung darbojas tehnoloģiju jomā, mums saistošs likās tieši Red Alert uzdevums, jo tajā jāpielieto dažādas tehnoloģijas. Mūsu darbinieki neko tādu iepriekš nebija pieredzējuši.

Kurš spēles uzdevums jums patika vislabāk?

Grūti teikt. Spēlē aizrāva viss - domāšana, atklāšana...Tas, ka spēle izaicināja atrast labākos risinājumus un ļāva dalībniekiem attīstīt problēmu risināšanas prasmes. Spēles laikā bija interesanti vērot komandas dinamiku. Man īpaši patika uzdevums, kur meklējām valstis.

Dalībnieks 2

Komandas spēlēs parasti svarīga ir uzvara, bet šajos uzdevumos neviens nezina uzvarētāju. Kastē mums bija dažādas mīklas, turklāt tās atšķīrās no citu komandu uzdevumiem. Mēs nevarējām salīdzināt savus rezultātus ar citām komandām, un komandas savā starpā nesacentās. Tas ļāva visai komandai vieglāk virzīties uz priekšu. Un kas vēl - komandas mācījās sadarboties un vienoties. Man tiešām patika!

Dalībnieks 3

Man šajā uzdveumā patika dažādie izaicinājumi. Uzdevums bija līdzīgs izlaušanās istabai, taču visi tā elementi bija vienā kastē, un katra uzdevuma risinājums palīdzēja tikt tālāk.

Dalībnieks 4

Man arī patika visas aktivitātes. Biju tik aizrāvies, ka, risinot vienu uzdevumu, jau domāju, kāds būs nākamais! Domāšana, domāšana....Kas būs tālāk? Kas tālāk? Patika, ka dažādajos uzdevumos komandas dalībnieki varēja pielietot dažādas prasmes.

Kāda ir jūsu galvenā atziņa pēc Red Alert?

Uzdevuma laikā vēl vairāk kā jebkad iepriekš sapratām, ka "ir svarīgi zināt, kas notiek ārpus mūsu ikdienas darbiem un ārpus mūsu komandas. Ar konkurentiem ir jārunā, un tikai tad var ieraudzīt to "lielo bildi".

Kas ir svarīgākās lietas, ko iemācījāties Red Alert laikā?

Dalībnieks 3

Svarīgākais uzdevuma laikā, manuprāt, bija komandas gars un katra komandas dalībnieka stiprās puses. Uzdevuma laikā atklāju daudzas jaunas lietas, ko māk mani kolēģi...Uzdevumi bija tik dažādi, tāpat kā risinājumi. Un interesanti, ka katru reizi tos pamanīja kāds cits no mums. "Komandas darbs" noteikti bija labākais, ko piedzīvojām šīs spēles laikā.

Dalībnieks 2

Paldies, organizatoru komandai par lielisko dienu!

Visi klientu stāsti