Mark Davenport

Mark Davenport

Biznesa attīstības vadītājs

LinkedIN

Atbildīgs par jaunu, perspektīvu partneru identificēšanu un iesaistīšanu Catalyst Global tīklā.

Marks ir strādājis teambuilding nozarē vairāk nekā 25 gadus un joprojām ir aizrautīgs un apņēmības pilns izmantot komandas veidošanas priekšrocības, piesaistot darbiniekus un panākot organizatoriskos panākumus.

Darbs visās teambuilding nozares lomās, man ir devis iespēju strādāt par galveno biznesa attīstības speciālistu, ar plašu pieredzi un visaptverošām zināšanām šīs jomas jautājumos. Šobrīd es esmu atbildīgs par jaunu, perspektīvu partneru noteikšanu, iesaistīšanu un to koordinēšanu Catalyst Global tīklā. Mani panākumi ietver darbu kopā ar Catalyst Global izpilddirektoru Guy Baker, lai paplašinātu Catalyst Global kā tirgus līderi komandas veidošanā ar 30 licencētu partneru tīklu 43 valstīs.

Mani ļoti piesaista produktu izstrāde, vadīšana un visu produktu pētniecības un attīstības funkciju koordinēšana, lai nodrošinātu to, ka Catalyst Global produktu līnija turpina ietekmēt nozares izsmalcinātību - kas ir labi izstrādāta un saskaņota ar pašreizējām tirgus tendencēm un nozares vajadzībām.

Specialitātes:

Plaša praktiskā pieredze un izpratne par visiem komandas veidošanas nozares aspektiem;

Liela interese un zināšanas par biznesa psiholoģiju un cilvēku uzvedību, lai panāktu efektīvu un ilgtspējīgu darbību gan indivīdiem, gan organizācijām;

Izstrādāt biznesa attīstības plānus, īstenot procesus biznesa izaugsmes atbalstam, izmantojot klientu un tirgus noteiktību;

Veicināt biznesa izaugsmi, strādājot kopā ar Catalyst Global darbiniekiem un partneriem;

Veidot un uzturēt augsta līmeņa kontaktus ar pašreizējiem un potenciālajiem partneriem, citiem uzņēmumiem un projektu partneriem;

• Vadīt perspektīvas līdz līguma noslēgšanai (tostarp identificējot jaunus partnerus un tirgus, izstrādājot pieejas tirgum, nosakot perspektīvas, sagatavojot priekšlikumus utt.);

Identificēt tirgus vajadzības un plānu, radošus un novatoriskus komandas veidošanas risinājumus.

Articles by this Author