Sole Responsibility

Piesārņojumu pārstrāde mākslā

1 - 1.5 stundas
Iekštelpās un brīvā dabā
Sadarbība
10 - Neierobežoti

Par

Katrai komandai tiek piedāvāti dažādas krāsainas sandaļu zoles, amatniecības materiāli un kustīgie celtniecības piederumi. Komandas uzdevums ir pārvērst šos resursus par kustīgu un vienotu mākslas darbu. Ar ierobežotu laika periodu komandām ir jālemj par mākslas dizainu, jāsaglabā pastāvīgas saziņas līnijas un jāpārvērtē savas vēlmes atbilstoši termiņam.

Komandas strādā ar konkrētām tēmām vai sadarbojas, lai izveidotu vienu milzīgu kinētisko skulptūru. Viņu uzdevums ir radoši interpretēt šo tēmu, līdzsvarojot vizuālu koncepciju ar formu, krāsu, mainīgumu un telpiskiem parametriem.

Kad aktivitāte beidzas, komandas godina viens otras darbus un izdaiļo apkārtējo vidi ar ilgstošu komandas mākslas darbu. Sole Responsibility sniedz ētisku pamatu, lai piesaistītu komandas un saskarties ar uzņēmuma kultūru, vienlaikus veicinot pozitīvus sociālos sakarus un vides saglabāšanu.

Mācību rezultāti

Sole Responsibility veicina inovācijas, nestandartu domāšanu un radošumu. Neapstrādāto materiālu pievilcīgums ātri iesaista dalībniekus un jau no paša sākuma veicina aktīvas diskusijas. Izaicinājuma „aci pret aci” fiziskais kontakts veicina iekļaujošu komandas dinamiku, kurā visi dalībnieki jūtas ērti.

Šī aktivitāte ne tikai izaicina komandas apsvērt kustīgas konstrukcijas līdzsvara punktus, bet arī individuālo lomu līdzsvaru attiecībā pret vispārējo mērķi. Ir daudz kas darāms īsa laika posmā, un šī aktivitāte ir fantastisks līdzeklis, lai izpētītu projektu vadību. Panākumi prasa apņēmīgo rīcību, komandas sakļautību un individuālu atbildību.

Korporatīvās sociālās atbildības rezultāti

Ocean Sole ir sabiedriskais uzņēmums, kas atbalsta “godīgo tirdzniecību”. Katru gadu viņi novāc vairāk nekā 500 000 sandaļu no Kenijas pludmalēm, un nodarbina vairāk nekā 90 vietējo amatnieku, lai izgrieztu šo izmesto sandaļu zoles mākslas skulptūrās. Mēs esam cieši sadarbojušies ar Ocean Sole, lai izstrādātu ekskluzīvas „sagataves” no sandaļu zolēm. Tiklīdz zoles ir apstrādātas un izkrāsotas, šie “sagataves” nodrošina patīkamu, elastīgu, radošu pielietojumu.

Related Testimonial

Jautra nodarbība, kas mudināja ikvienu domāt radoši un aktīvi klausīties viena otras idejas. Mums patika, izmantojot pārstrādātus materiālus, radīt mākslas gabalu, kas tagad ir mūsu birojā - pastāvīgs atgādinājums mums visiem.

Nosūtīt pieprasījumu