Music for Us

Izgatavo, spēlē un ziedo īpašus mūzikas instrumentus

45 minūtes - 1 stunda
Iekštelpās
Sadarbība
8 - Neierobežoti

Par

Uzdevums "Music for Us" ne tikai saliedē komandas, bet rada arī plašāku sociālo ietekmi. Tā laikā tiek izmantota visiem saprotama valoda - mūzika. Uzdevumā dalībnieki lieto BamBooms - pašu radītus viena toņa instrumentus, kas ļauj visu vecumu cilvēkiem rast prieku muzicēšanas procesā. Dalībniekiem ierobežotā laikā, ievērojot sniegtās instrukcijas, jāizgatavo savs mūzikas instruments.

Pēc tam dalībnieki izklaidējošā veidā apgūst mūzikas teorijas pamatus - izprot, kādā veidā mūzikas instrumenti rada skaņas, kā instrumenta garums ietekmē skaņas toni un augstumu. Pasākuma beigās dalībnieki spēlē kopīgi radītu emocionāli skaistu mūzikas skaņdarbu.

Mācību rezultāti

Tā kā dotajā laikā jāizgatavo iespējami daudz instrumentu, dalībnieki procesa gaitā saprot, cik svarīga ir sadarbība un dalīšanās ar informāciju. Šī ir iespēja neformālā gaisotnē sadarboties, iepazīstot vienam otru un sasniedzot kopīgo mērķi. Savukārt mūzikas radītā noskaņa aktivizē smadzeņu darbību un uzlabo garastāvokli. Šī jautrā programma lieliski saliedē dalībniekus, jo ļauj piedzīvot kopīgu dalīšanās prieku.

Korporatīvās sociālās atbildības rezultāti

Sadarbojoties ar mūsu labdarības organizāciju tīklu, uzdevuma "Music for Us" laikā radītie mūzikas instrumenti tiek uzdāvināti bērniem. Tie ļauj apgūt mūziku interesantā un jautrā veidā.

Nosūtīt pieprasījumu