Apgūstamās kompetences

Catalyst Latvija tic, ka cilvēku attīstība un komandas darba kultūras izveidošana jebkurā uzņēmuma prasa gan praktiskus resursus, gan līderības spējas. Prasmju attīstība ir nepārtraukts process. Mēs piedāvājam attīstīt prasmes, kas nepieciešamas gan individuālai karjeras izaugsmei, gan efektīvam komandas darbam. Katra komandas veidošanas programma fokusējas uz noteiktu prasmju attīstību. Lai gūtu vislabākos rezultātus, jums jāzina, kādas darbinieku prasmes vēlaties attīstīt. Tātad - vispirms izlemiet, kuras komanda kompetences vēlaties stiprināt, izpētiet pieejamo informāciju par šo kompetenci un tad izvēlieties atbilstošu komandas veidošanas programmu, kas palīdzēs jums šajā procesā.