Neaizmirstams Izaicinājums Globālā Menedžmenta Komandai

Publicēts 2013. gada 5. dec.

Fona informācija

Sercoir pakalpojumu un ārpakalpojumu uzņēmums, kas uzlabo pakalpojumus efektīvāk menedžējot cilvēkus, procesus, tehnoloģijas un aktīvus. Serco, kurā strādā vairāk nekā 70 000 darbinieku, piedāvā uzdevumu izpildei būtiskus pakalpojumus valdībai un privātiem klientiem vairāk nekā 30 valstīs.

 

Kā uzņēmums, kuram būtiska ir ilgtspējīga attīstība, Serco savā ‘Responsibility 2 Opportunity’ konferencē kā būtiskākos izvirzīja principus, kas nosaka atbildīgu un ilgtspējīgu uzņēmējdarbību.

Serco apdrošināšanas direktors uzrunāja Catalyst, meklējot uzņēmējdarbības spēli, kas globālā menedžmenta komandai nodrošinātu kopēju platformu un pieredzi, kuras ietvarā apgūt nozīmīgākās apņemšanās, tajā pašā laikā ļaujot viņiem izklaidējošā un aizraujošā veidā sastrādāties dažādās jomās un darbību sfērās.

Catalyst un How The West Was Won izvēle

Apdrošināšanas direktors, kuram Bārbikana centrā notikušā pasākuma laikā bijusi iespēja satikties ar vairākiem no mūsu menedžmenta komandas, teica: “Jau pēc sarunas ar viņiem biju pārliecināts, ka viņi saprata, ko es meklēju, un būs spējīgi to īstenot.”

Kopīgi mēs Serco konferencei izvēlējāmies How the West Was Won, jo tas atbilda daudziem viņu uzdevumiem. Mēs arī sadarbojāmies, lai piemērotu šo pasākumu tā, lai tas:

  • Uzrunātu četrus nozīmīgus tēmu lokus.
  • Nodrošinātu strukturētu atgriezenisko saiti noteiktā ietvarā.

Pasākuma dienā

How The West Was Won bija ieplānots Serco divu dienu konferences pirmās dienas pēcpusdienas sesijā.

“How The West Was Won nodrošināja vienotu, izklaidējošu platformu, kuras ietvarā mūsu dalībniekiem bija iespējams pielietot savas rīta sesijā gūtās zināšanas, un kas ievadīja mežonīgo rietumu tematikas vakariņu pasākumu. Pēc tam otrās dienas rītā tika veicināta atgriezeniskā saite, un tika plaši pārskatīta iepriekšējās dienas spēles norise, velkot paralēles ar pašreizējām uzņēmējdarbības praksēm, lai identificētu potenciālo rīcību uzņēmējdarbības attīstīšanai.”Serco raksturo aktivitāti

Ienākumi no ieguldījuma

Pēc pasākuma norises Serco atklāja, ka How The West Was Won:

  • Palīdzēja visiem pārstāvjiem skaidri nodot vēstījumus un nodrošināja platformu jauna biznesa ietvara palaišanai.
  • Bija labs pieturas punkts, lai palīdzētu dalībniekiem iegaumēt nozīmīgākos vēstījumus.
  • Ļāva dalībniekiem konferences beigās izdarīt apņemšanās, kam sekos plašāks jaunā menedžmenta ietvara pielietojums.
Pēc tam, kad mēs jums bijām snieguši skaidras prasības, jūs aizgājāt un atgriezāties ar izklaidējošu pasākumu, kas netiks aizmirsts vēl ilgi. How The West Was Won profesionālā, bet ļoti jautrā un aizraujošā veidā nodeva nozīmīgākos vēstījumus. Jūsu koordinators izcili akcentēja pareizos vēstījumus un iezīmēja uzņēmējdarbības paralēles. Turklāt man ļoti patika jūsu elastība un spēja piemēroties mūsu specifiskajām vajadzībām.Serco par Catalyst Teambuilding
Visi klientu stāsti