Biznesa spēles darbinieku iepazīšanās pasākumos

Publicēts 2018. gada 5. jūl.

Kāpēc uzņēmumiem būtu jāorganizē darbinieku iepazīšanās pasākumi?

Neapšaubāmi, dažāda veida darbinieku iepazīšanās pasākumi uzlabo uzņēmuma darbības efektivitāti. Kā? Pavisam vienkārši - pasākumu laikā darbinieki labāk viens otru iepazīst un ierauga kolēģu uzvedību un rīcību dažādās situācijās ārpus darba. Tas viss ikdienā palielina darbinieku efektivitāti, jo darbiniekiem ir labākas attiecības un viņi viens otram vairāk uzticas. Tas daudz ko maina arī ikdienas darba dzīvē.

The Tree of Life Experiential Business Game

Vai jūs bijāt par kaut ko satraucies?

Dalībnieku skaita ziņā tā noteikti bija lielākā spēle, ko es jebkad biju organizējis. Es to organizēju divos dažādos uzņēmumos, un tās bija divas pilnīgi atšķirīgas pieredzes. Pirmajā reizē es biju ļoti satraucies, jo spēlē piedalījās apmēram 130-150 cilvēku no visas pasaules. Spēle notika Lielbritānijā. Tā nebija gluži saliedēta komanda, bet cilvēki kaut kādā veidā tomēr spēja sadarboties.

Man bija bažas par vairākām lietām. Pirmkārt, spēle tika organizēta angļu valodā, lai arī komandas pārstāvēja visdažādākās valstis un kontinentus. Jā, bija iemesls satraukumam. Tomēr spēles laikā es sapratu, ka manas bažas ir pilnībā nepamatotas. Iespējams sākumā process bija nedaudz lēnāks, bet vēlāk sākās dinamiskākā spēles daļa, kurā visi dalībnieki skrēja, nesa kārtis un ievāca informāciju. Katram galdiņam kādā brīdī tapa stratēģija - citiem ātrāk, citiem vēlāk. Procesā izvirzījās līderi. Pilnīgs haoss!

The Tree of Life Experiential Business Game

Kāpēc uzņēmumiem būtu jāizvēlas Tree of Life?

Esmu organizējis dažādus darbinieku iepazīšanās pasākumus, piemēram, sporta spēles. Protams, arī šādi pasākumi ir noderīgi un cilvēki tajos kaut ko iemācās, tomēr spēles, manuprāt, ir efektīvākas, jo to laikā dalībnieki vairāk saliedējas un tās vairāk fokusējas uz uzņēmumam svarīgām lietām. Es biju patiesi pārsteigts par spēles rezultātiem! Tree of Life apvieno gan saliedēšanas elementus, gan dažādus uzņēmumā notiekošus procesus.

Man svarīgākie Tree of Life elementi ir darbinieku iesaistīšanās un koncentrēšanās uz mērķu sasniegšanu. Spēles laikā dalībniekos ātri parādījās līderības prasmes. Cilvēki iejutās savās lomās un aktīvi līdzdarbojās spēles procesā - šo pieredzi spēles izvērtēšanas laikā var labi pārnest uz ikdienas dzīvi darbā, birojā un citām dzīves situācijām.

The Tree of Life Experiential Business Game

Vai Tree of Life ir piemērota darbinieku neformālajiem pasākumiem?

Jā! Mēs organizējām Tree of Life mūsu uzņēmuma darbinieku neformālajā pasākumā, kurā piedalījās 110 darbinieku. Pasākums bija rūpīgi saplānots, un spēle bija daļa no pasākuma, kas palīdzēja sasniegt pasākuma mērķi. Šajā brīdī mēs daudz runājām par uzņēmumam svarīgām lietām. Kā vadītājs biju sācis strādāt nesen, tāpēc man bija ļoti svarīgi pārrunāt tādas pamata lietas kā mūsu mērķi, vērtības, prioritātes un vīzija.

Vīzija tika prezentēta visiem darbiniekiem - mēs to nosaucām par "Ienākumu dubultošanu". Arī spēlē galvenais uzdevums bija dubultot punktu skaitu, taču visi dalībnieki bija tik aktīvi, ka mums izdevās punktu skaitu trīskāršot. Tas bija vienkārši lieliski! It kā vienkārša spēle, bet pēc tās ikviens darbinieks guva svarīgu atziņu - ja uzņēmums koncentrējas uz saviem mērķiem un izprot prioritātes, tas var paveikt uzdevumus arī ierobežotā laikā un spēj sasniegt vairāk par sākotnēji plānoto. Dubultot ienākumus ir lieliska vīzija, bet var izdarīt arī vairāk un...trīskāršot tos! Izklausās ļoti ambiciozi, bet, ja ikviens uzņēmuma darbinieks fokusējas uz kopējo mērķi, uzņēmums var sasniegt neticami daudz!

Visi klientu stāsti