fun team building activity finale

Klāj vaļā: Piramīdas Milzīga 3D piramīdas puzle

Pārskats

 • 1 stunda - 2 stundas
 • Iekštelpās un Brīvdabā
 • Sadarbība
 • Minimums: 20
 • Maksimums: Neierobežoti

Skatīt foto

Skatīt video

Komandām darbojoties unisonā, tiek izgatavota milzīga, trīsdimensionāla zīmola struktūra.
Flat Out Pyramids Logo

Programmas Apraksts

Nekas neapstādinās spēku, kas rodas, kad komandas iemācās sastrādāties. Senajā Ēģiptē piramīda bija kas vairāk par parastu celtni – tas bija simbols cilvēka spējām pārvarēt visus šķēršļus un radīt izcilu celtni, kas izturētu laika pārbaudi. Klāj Vaļā: Piramīdas sniedz jūsu komandām iespēju sastrādāties, lai sasniegtu izcilus rezultātus. Aktivitāte ir izaicinājumu pilna jebkurai grupai. Vienlaicīgi ar konstrukcijas veidošanu, komandas saņem papildus uzdevumus, kur daļai komandas dalībnieku ir jāmeklē risinājumi dažādām problēmām, jāpielieto vairāklīmeņu komunikācijas tīkls, kā arī jāizpaužas radoši. Gala iznākumu var izdekorēt, lai pievērstu uzmanību pasākuma un uzņēmuma vēstījumiem. Ar savu iespaidīgo klātbūtni piramīda atgādinās par spēku, kas piemīt sadarbībai kopēja mērķa vārdā.

Mācību un attīstības rezultāti

Lai atdzīvinātu vienu no stiprākajām vēsturiskajām celtnēm, ir nepieciešams fundamentāls komandas darbs un projektu menedžments, un veiksmīgākās grupas aktivitātes laikā spēs piemēroties virknei papildinājumu. Viss sākas ar koncentrēšanos ‘uz sevi’, jo sākumā dalībniekiem jāstrādā ar individuālām uzdevuma daļām, resursu menedžmentu un kvalitātes kontroli, kas ir būtiska, lai nodrošinātu milzīgo ķieģeļu kvalitatīvu un laicīgu izgatavošanu. Pēc tam seko ‘komandas’ koncentrēšanās. Indivīdi apkopojas interaktīvā risinājumu meklēšanas uzdevumā, kurā tiek radīti nākamās pakāpes ķieģeļi. Visbeidzot ir nepieciešama ‘visas grupas’ apvienošanās, lai sasniegtu kopējo mērķi un savienotu visus elementus vienotā piramīdā. Jūsu izvēlētais uzņēmuma vēstījums tiek automātiski nostiprināts, jo visas komandas veido daļu no noslēdzošās konstrukcijas.

Korporatīvās Sociālās Atbildības Idejas Korporatīvās Sociālās Atbildības Logo

Klāj Vaļā: Piramīdas Korporatīvās Sociālās Atbildības veicināšanai var veidot, piemēram, tā, ka pirms pasākuma tiek meklēti "sponsori" piramīdu dekorācijām. Sponsori var būt gan klienti, gan sadarbības partneri, gan dažādas asociācijas, kuru sasponsorēto naudu tālāk ziedo kādai labdarības iestādei. Kā atlīdzību sponsori saņem kādu piramīdas segmenta daļu, kas tika izdekorēta ar viņu zīmolu, vai arī sponsori saņem fotogrāfijas ar gala rezultātiem.

Skatīt foto

Skatīt video

Pārskats

Galvenās Biznesa Priekšrocības

 • Zīmola atpazīstamība
 • Klientu apkalpošana
 • Daudzfunkcionāla sadarbība
 • Uzmundrina konferencei
 • Izcilības atklāšana
 • Izklaide & motivācija
 • Sadarbība
 • Projektu plānošana
 • Stratēģijas komunikācija
 • Komandas dinamika
 • Nākotnes vizualizēšana

Nosūtīt pieprasījumu

Laukus ar * jāaizpilda obligāti.