Flat Out On The Buses Team Building Fun Challenges

Klāj Vaļā: Autobuss Komandas veido un sacenšas ar autobusiem

Pārskats

 • 3 stundas - 4 stundas
 • Iekštelpās un Brīvdabā
 • Konkurence un Sadarbība
 • Minimums: 20
 • Maksimums: Neierobežoti

Skatīt foto

Komandas izmanto komunikāciju, projektu vadības prasmes, radošumu un izdomu, lai uzbūvētu, izveidotu dizainu un sacenstos ar lielu autobusu.
Flat Out On The Buses Logo

Programmas Apraksts

Izmantojot detalizētus būvēšanas plānus, katra komandai ir efektīvi jāizmanto laika un materiālu resursi, lai pieejamos darba līdzekļus pārvērstu lielā kartona autobusā!

Ar skaidru izpratni par gala rezultātu, komandas drīz vien saprot, ka viņiem būs nepieciešamas lieliskas projektu vadības prasmes, lai spētu paveikt uzdevumu laikā un ar ierobežotajiem resursiem. Viņi var izvēlēties veidot vairākas apakš komandas, lai sadalītu sarežģīto projektu mazākos posmos, kam ir jābūt skaidri definētam, deleģētam un izklāstītam katram dalībniekam,  lai tie saprastu savu individuālo nozīmīgumu komandas gala rezultāta sasniegšanā.

Lai veicinātu izpratni par jūsu zīmola moto vai konferences tēmu, komandām var likt veidot dažādas reklāmas, kas kalpo arī kā autobusu dizaina elementi. Var pasniegt balvas par labāk noformēto autobusu.

Uzdevums noslēdzas, kas komandas sakāpj autobusos un sacenšas savā starpā izmantojot ātrumu, lai nokļūtu nākamajā autobusu pieturā. Pārstāvot tik lielu un plašu transporta veidu, vienlaicīgi ar jautrību un smiekliem, pasākumu pavada arī labsirdīga savstarpējā konkurence.

Mācību un attīstības rezultāti

Aktivitātes Autobuss laikā komandas mācās sadarboties un izmantot ierobežota laika un ierobežotu resursu vadības prasmes. Dalībniekiem ir jāizprot galvenie uzdevumi un ir jāsadala šis sarežģītais projekts efektīvā laika izmantošanā un skaidri definētos apakšuzdevumos. Ir jānodrošina, ka visiem komandas dalībniekiem ir sava loma un izpratne par ieguldītā darba nozīmīgumu visa projekta ietvaros caur rūpīgu uzdevumu definēšanu un komunikāciju, kas ir atslēga pozitīvam gala rezultātam - visas galvenās projektu vadības prasmes. Komandas atklāj, ka šķietami neiespējamais kļūst iespējams, tad kad katrs individuāli tiecas sasniegt mērķi un efektīvi sadarbojas un koordinē savu ieguldījumu jau kā komanda. Dalībnieki var apjaust, ka reizēm tiešām veiksmīga projektu vadība un lieliskas idejas var nākt no tiem, no kā to vismazāk gaida.

Korporatīvās Sociālās Atbildības Idejas Korporatīvās Sociālās Atbildības Logo

Autobuss ir ideāli piemērots, lai vāktu ziedojumus skolām un citiem labdarības mērķiem. Komandas var likt likmes uz sacensību iznākumu vai pat iet jau līmeni augstāk un pirms pasākuma pat uzrunāt sponsorus savām autobusu reklāmām un iegūtu naudu par reklāmas vietu ziedot jūsu uzņēmuma izvēlētajam labdarības mērķim.

Skatīt foto

Pārskats

Galvenās Biznesa Priekšrocības

 • Zīmola atpazīstamība
 • Budžeta kontrole
 • Korporatīvā atbildība
 • Daudzfunkcionāla sadarbība
 • Izklaide & motivācija
 • Pārrunu veikšanas prasmes
 • Pārmaiņu menedžments
 • Praktiskā vadība
 • Projektu plānošana
 • Radošuma veicināšana
 • Stratēģijas komunikācija
 • Komandas dinamika
 • Komandu saliedēšana

Nosūtīt pieprasījumu

Laukus ar * jāaizpilda obligāti.