Mēs apzināmies savu atbildību rūpēties par mūsu aktivitāšu, produktu un pakalpojumu ietekmi uz vidi. Mēs esam izvērtējuši savas aktivitātes un identificējuši vides aspektus un to ietekmi, tostarp saistībā ar transportu, enerģijas patēriņu un atkritumiem. Visi pasākumi ir izstrādāti pieturoties pie mūsu KSA politikas.

Catalyst Praktiskās Vadlīnijas Ietekmei uz Vidi

Lai veicinātu labu vides aizsardzības praksi, mūsu vadlīnijas attiecībā uz vidi ir:

 1. Idenificēt mūsu darbības ietekmi uz apkārtējo vidi.
 2. Izstrādāt piemērotus mērķus un darbības, lai pēc iespējas samazinātu mūsu ietekmi uz apkārtējo vidi.
 3. Izpildīt attiecīgos tiesību aktus, noteikumus un citas prasības, kas attiecās uz mūsu ietekmi uz apkārtējo vidi.
 4. Novērst piesārņojumu, samazināt mūsu patērētos komunālo pakalpojumu resursus, samazināt izplūdes emisijas atmosfērā, samazināt notekūdeņu ūdeņus un atkritumus uzglabāšanas iekārtās cenšoties panākt to atkārtotu izmantošanu vai atgūt un pārstrādāt materiālus, ja tas ir iespējams.
 5. Nodrošināt, ka vides aizsardzības jautājumi ir noteikti, zināmi un tiek izprasti visos mūsu organizācijas darbības līmeņos un ja nepieciešams, tad nodrošināt atbilstošas apmācības.
 6. Nodrošināt, ka vides aizsardzības jautājumi tiek ņemti vērā izvēloties mūsu piegādātājus.
 7. Komunicēt, sadarboties un reaģēt uz ieinteresēto pušu, tai skaitā, klientu, aģentu un delegātu jautājumiem par vides aizsardzību.
 8. Censties nepārtraukti veikt dažādus uzlabojumus, lai veicinātu vispārējo veikumu uz vides aizsardzību.

Korporatīvās Sociālās Atbildības politikas pārskats

 1. Catalyst īstenos pasākumus, kas ir saistīti ar dažādu materiālu lietošanas samazinājumu, atkārtotu izmantošanu un pārstrādi gan pasākumu norises laikā, gan biroja vidē, kad vien tas būs iespējams.
 2. Catalyst īstenos pasākumus, lai nodrošinātu pasākumu norisi un biroju darbību ar pēc iespējas mazāku ietekmi uz apkārtējo vidi. Mēs atzīstam nepieciešamību panākt ilgstošu sadarbību starp mūsu korporatīvajiem klientiem un mūsu darbiniekiem.
 3. Catalyst atzīst nepieciešamību pēc ilgtspējīgas attīstības komandu saliedēšanas tirgū. Kur vien iespējams, mēs īstenosim pasākumus , lai mazinātu nelabvēlīgu ietekmi uz apkārtējo vidi un veidotu pozitīvu ietekmi uz sabiedrību.
 4. Catalyst atzīst mūsu biznesa ietekmi uz vidi un kā vienu no savas darbības mērķiem ir noteicis veikt aktīvus pētījumus un īstenot, popularizēt veidus, kā mazināt šo ietekmi.
 5. Catalyst atzīst nepieciešamību pēc atbildīgas uzņēmējdarbības prakses īstenošanas un ilgtspējas. Caur dažādiem pētījumiem mūsu mērķis ir samazināt negatīvo ietekmi uz vidi no mūsu pasākumiem un mūsu ikdienas biroja darbiem, un ar atbildīgu rīcību uzlabot dzīves kvalitāti mūsu darbiniekiem un sabiedrībai kopumā.