Training Header Image

Catalyst programmu izstrādes skaistums slēpjas tajā, ka rezultāti principā runā paši par sevi. Taču ir brīži, kad ir nepieciešams paplašināt atgriezenisko saikni.

Atsauksmes... vai nē?

Iespējams, ka jums ir īpašas vajadzības, kurām ir jāpievērš uzmanība, piemēram, klienta-piegādātāja attiecību uzlabošana vai vienpatņu pieejas izskaušana ģeogrāfiski izkliedētas darbības ietvaros? Risinot jautājumus padziļināti, mēs iesakām sazināties ar vienu no mūsu pieredzes bagātajiem treneriem, kas spēs atrast atbilstošu risinājumu jūsu situācijai, piedāvājot kādu no mūsu pakalpojumiem. Ņemot vērā mūsu plašo aktivitāšu klāstu, ikviens var atrast un izvēlēties sev atbilstošāko. Tie, kuri vēlas maksimāli izmantot mūsu piedāvātās iespējas, noteikti atradīs aktivitāti, kas motivēs jūsu darbiniekus, nodrošinās vietu diskusijām un pasākuma analīzei, veicinās pārrunas un pastāvīgu darbinieku pilnveidi.

Kāpēc tieši Catalyst?

Catalyst mācību programmas ir izstrādātas ar noteiktu mērķi un attieksmi. Mēs „nepasniedzam dalībniekiem visu uz zelta paplātītes”; mēs ļaujam viņiem radīt īstus darba scenārijus, kur panākumi vai neveiksme ir atkarīgi no tā, cik labi cilvēki prot sadarboties kā komanda. Bieži vien ir nepieciešams sadarboties arī ar citām komandām, lai sasniegtu kopējo mērķi, bet citos gadījumos visveiksmīgāko komandu prasmes, kuras atklājas konkurētspējīgās aktivitātēs, kļūst par paraugu citām komandām, lai sacenstos, demonstrētu labākos piemērus un palielinātu darba ražīgumu.

Komandas Veidošana... Skan dīvaini?

Komandas veidošanas pasākumi bieži vien tiek uztverti ar bailēm un aizdomām, mēs to saprotam un esam radījuši inteliģentas un ļoti iesaistošas aktivitātes, kur dalībnieki var justies ērti, atalgoti un protams netiek pastāvīgi regulēti.

Apakšējā līnija!

Ņemot vērā mūsu vairāk nekā 20 gadus ilgo pieredzi, vērojot komandas darbībā,mēs zinām, kas ir noteicošais, lai izveidotos laba komanda, kas motivē indivīdus izpausties, un kāpēc citiem veicas, savukārt citiem nē. Mēs vēlamies to ar jums pārrunāt un palīdzēt uzlabot jūsu komandas darba kvalitāti, un galu galā arī jūsu potenciālu. Mūsu pastāvīgā sadarbība ar daudziem uzņēmumiem visā pasaulē atspoguļo mūsu veiksmi, kā arī mūsu klientu veiksmi. Tāpēc, ja jūs meklējat savu ieguldījumu atdevi, meklējiet to CATALYST uzņēmumā.

Mūsu Programmu Priekšrocības

  • Radiet sadarbības un iesaistīšanās garu;
  • Pavadiet laiku jautri un gūstiet pozitīvus un motivējošus rezultātus;
  • Sajūtiet cik lielā mērā ir nepieciešamas dažādas komandu lomas un stili veiksmīgu komandu veidošanām;
  • Ievērojiet laika menedžmenta un reālu mērķu uzstādīšanas nozīmi;
  • Darbojieties sistēmās, kas atbilst jūsu uzņēmuma vērtībām;
  • Izmantojiet visus komunikācijas veidus, lai maksimāli uzlabotu rezultātus;
  • Pārbaudiet, kā prognozes/cerības var ietekmēt rezultātus;
  • Nodrošiniet drošu un labvēlīgu mācību vidi;
  • Sniedziet iespēju izzināt specifiskus jautājumus, piemēram, klienta-piegādātāja attiecības, pārrunu vešanas spējas, ilgtspējību vai uzņēmumu sociālo atbildību.